Hospicjum

Flur Station Krankenhaus leer Sonne Pflanze grün Arzt läuft

Przychodzą w życiu momenty, kiedy trzeba pogodzić się z ostatecznością. Przyjęcie wyroków losu bywa ciężkie, ale nawet w takich chwilach ważne jest, by do końca móc korzystać z odpowiedniej jakości życia. Dlatego też, kiedy choroba zaczyna odbierać coraz więcej, a codzienne problemy przerastają chorego i jego bliskich warto pomyśleć o opiece hospicyjnej.

Opieka hospicyjna

Uregulowania prawne dotyczące opieki w hospicjach zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Zgodnie z tym aktem prawnym skierowanie do leczenie hospicyjnego wystawia lekarz, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tym samym może to być zarówno lekarz rodzinny, jak i specjalista. Wymogiem jest jednak to, by skierowanie zawierało opis leczenia oraz wskazywało zalecany typ hospicjum.

Opieka w ramach hospicjum odbywa się w jednej z trzech form:

  • stacjonarnej – w hospicjum stacjonarnym,
  • domowej – w domu pacjenta,
  • ambulatoryjnej – w poradni medycy paliatywnej.

Hospicjum stacjonarne

Hospicja stacjonarne to wydzielone jednostki opieki zdrowotnej, które są przeznaczone dla osób w stanie zdrowia, który nie rokuje na wyleczenie. Najczęściej jest to miejsce, gdzie kierowane są osoby w stanach terminalnych i schyłkowym okresie swojego życia. Hospicjum stacjonarne to szczególna forma opieki medycznej. Nie jest to bowiem szpital, ale otrzymuje się tutaj całodniową opiekę personelu medycznego. Dzięki stałemu dostępowi do silnych leków przeciwbólowych oraz specjalistycznego sprzętu takiego, jak łóżka regulowane pneumatycznie, pompy infuzyjne czy aparaty tlenowe można liczyć na szybkie wsparcie w najcięższych chwilach postępującej choroby.

Listę wszystkich hospicjów można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: http://www.forumhospicjum.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=34

Hospicjum domowe

W przypadku osób, których choroba zagraża ich życiu ale nie znajdują się oni w stanie bliskim śmierci stosuje się opiekę w postaci hospicjum domowego. Dotyczy ona przede wszystkich tych osób, których stan zdrowia może ulec poprawie pomimo, iż rokowania są złe. Zgodnie z zapisami rozporządzenia ministra zdrowia, pacjentom objętym opieką w ramach hospicjum domowego należna jest porada lekarska co najmniej dwa razy w miesiącu i wizyty pielęgniarskie przynajmniej dwa razy w tygodniu. Dodatkowo każdy chory ma przydzieloną osobę, która jest cały czas w telefonicznej dyspozycji.

Poradnia medycyny paliatywnej

W przypadku osób śmiertelnie chorych porady medyczne nie mogą ograniczać się do prostych usług, które może otrzymać  każdy w przychodni czy szpitalu. Z myślą o tych właśnie osobach powstały poradnie medycyny paliatywnej. Są to miejsca, gdzie terminalnie chorzy mogą zasięgnąć porady medycznej w zakresie uśmierzania bólu, czy poprawy stanu psychicznego. Tym samym trzeba jasno wskazać, że poradnie medycyny paliatywnej są przeznaczone dla osób, których stan jest co najmniej stabilny i pozwala choćby na to, by pojawić się w poradni.