Pracujący emeryt a ponowne przeliczenie emerytury

Przeliczenie emerytury
Przeliczenie emerytury

Złożenie wniosku o ponowne przeliczenie emerytury przysługuje każdemu emerytowi. Rekomenduje się takie działanie, jeśli istnieje szansa, że wysokość świadczenia emerytalnego dzięki temu wzrośnie. A może wzrosnąć z wielu powodów – jednym z nich będą dodatkowe zarobki pochodzące z pracy emeryta. Co jeszcze może wpłynąć na zwiększenie wysokości emerytury?

Prawo do emerytury

Prawo do emerytury przysługuje każdej osobie, która osiągnęła wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) i odprowadziła choć jedną składkę na rzecz emerytury. Wysokość świadczenia może jednak się bardzo różnić, a zależy to od wysokości składek i tego, przez jak długi okres czasu się je składało.

Gwarantowaną emeryturę minimalną (ok. 1100 złotych brutto — kwota ta jest przeliczana na nowo co roku, aby uwzględnić waloryzację) otrzymają osoby, które mogą wykazać staż pracy za okres przynajmniej 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni). Nie da się jednak ukryć, że emerytura gwarantowana to kwota za niska, by móc się z niej utrzymać. Dlatego wiele osób dorabia sobie na emeryturze. Nie każdy jednak wie, że te dodatkowe zarobki mogą wpłynąć na zwiększenie wysokości świadczenia.

Czynniki wpływające na zwiększenie wysokości emerytury

Ogólny wzór na emeryturę to podstawa obliczenia emerytury (wyliczana na podstawie stażu pracy i odprowadzanych składek) podzielona na prognozę dalszego średniego trwania życia (tablice te są na nowo przeliczane co roku i są ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny – GUS). Jak zwiększyć wysokość swojego świadczenia? Można wnieść o ponowne przeliczenie wysokości emerytury, gdy są ku temu wystarczające powody.

  • Na zwiększenie wysokości emerytury po jej ponownym przeliczeniu może wpłynąć:
  • udowodnienie ukończenia studiów poprzez przedłożenie zaświadczenia z uczelni,
  • udokumentowanie nowych zarobków zdobywanych już po osiągnięciu wieku emerytalnego,
  • przedłożenie dowodów o wcześniejszych zarobkach, których nie dało się poprzednio udokumentować (zakład pracy został zamknięty, dokumentacja przepadła, itd.),
  • przyjęcie nowych, korzystniejszych tablic określających średnią długość trwania życia do przeliczania emerytury (taką możliwość mają tylko osoby, które otrzymają emeryturę na nowych zasadach i wnioskowały o emeryturę stosunkowo późno),
  • uwzględnienie okresu trwania urlopu wychowawczego, który według nowych zasad traktowany jest jak okres składkowy.

Co po złożeniu wniosku o ponowne przeliczenie emerytury?

Na rozpatrzenie wniosku o ponowne przeliczenie emerytury ZUS ma 60 dni. Taki wniosek może złożyć każdy emeryt. Co więcej, ponownemu przeliczeniu polegają wszystkie rodzaje emerytur. Oczywiście po ponownym przeliczeniu emerytury może okazać się, że wcale nie otrzyma się wyższej emerytury. Czasem obliczenia mogą wskazywać na to, że powinno otrzymywać się mniejszą – jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie podejmuje wówczas kroków, aby zmniejszyć wysokość świadczenia na niekorzyść podatnika. Jeśli obliczona kwota będzie znacząco wyższa, ZUS wypłaci zwiększoną emeryturę pierwszego dnia kolejnego miesiąca.