Usługi bankowe

Bank sign on glass wall of business center

Usługi bankowe już od wielu lat zyskują coraz większa popularność pośród seniorów. Według oficjalnych danych, dostarczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, już ponad 70% emerytów korzysta z możliwości otrzymywania świadczeń na konto bankowe. Mimo to wciąż jednak można spotkać się z dużą nieufnością seniorów wobec instytucji bankowych.

Wybór konta bankowego.

Otrzymanie świadczenia emerytalnego na konto bankowe jest rozwiązaniem wygodnym i bezpiecznym. Nie musimy się martwić o to, by czekać na listonosza w domu, a nasze pieniądze skutecznie trafiają na konto, do którego tylko my mamy dostęp. Wybór banku, który ma obsługiwać nasze finanse jest decyzją ważną, dlatego warto podejmując ją brać pod uwagę kilka podstawowych czynników.

Pierwszą, najważniejsza nie tylko dla seniorów, kwestią jest opłata za prowadzenie konta. Banki posiadają już oferty skonstruowane bezpośrednio dla emerytów. Są to proste konta, których przeznaczeniem jest kierowanie na nie świadczeń emerytalnych. Rachunki te z reguły są bezpłatne lub też obciążane niskimi opłatami.  Zakładając konto warto zapytać także o inne opłaty, które mogą wiązać się z jego prowadzeniem. Należy zwrócić uwagę na koszty, które mogą powstać przy wypłatach pieniędzy z bankomatu, za korzystanie z karty czy też wykonywanie przelewów.

Spośród różnych ofert kont bankowych warto zwrócić uwagę na te, które oferuję coś więcej ponad usługi finansowe. Banki kierujące swoje produkty do seniorów posiadają propozycje obejmujące, obok rachunku bankowego, ubezpieczenia assistance. Dzięki temu można uzyskać możliwość korzystania z opcji dodatkowych takich, jak prywatna pielęgniarka na żądanie, usługi hydrauliczne czy elektryczne. Możliwe jest także skorzystanie z ofert, w ramach których płatność kartą w aptece jest premiowana zwrotem określonej kwoty na konto.

Liczba możliwości i różnych konfiguracji konta, nawet w ramach jednego banku jest tak duża, że ciężko podjąć decyzję bez gruntownego zapoznania się z wieloma ofertami. Warto skorzystać przy tym z możliwości, jakie daje Internet i usługi telefoniczne. Nie ma potrzeby odwiedzania wszystkich placówek bankowych, wystarczy zajrzeć na ich strony lub też skontaktować się z właściwym centrum informacji telefonicznej.

Emerytura na konto.

Po wyborze konta bankowego, chcąc otrzymywać na nie swoje świadczenie koniecznie jest poinformowanie o tym fakcie Zakładu Usług Społecznych. W tym celu można wybrać się samodzielnie do oddziału ZUS lub też skorzystać, z coraz częściej występującej możliwości, którą jest wykonanie formalności przez bank.  Możliwość ta jest szczególnie przydatna, kiedy zmieniamy konto w toku otrzymywania świadczenia. Warto przy tym pamiętać, że banki wręcz powinny wykonywać tego typu usługi, co wynika z rekomendacji Związku Banków Polskich.

W przypadku, kiedy posiadamy już konto, w momencie zapadnięcia decyzji o przyznaniu emerytury wystarczy wskazać numer swojego rachunku, na które ma być kierowane świadczenie.