Tanie zamienniki leków dla Seniora

Group blister pack of pills. Remedy isolated.

Lista darmowych leków pod nazwą „75 plus” złożona jest z 84 pozycji. Wśród nich brakuje wielu insulin, niektórych leków na nadciśnienia albo na chorobę Parkinsona (np. Madopar). Tak wynika z informacji, które zamieszczono na stronach Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Wiele leków ma swe zamienniki. Są tańsze, ale tak samo skuteczne, jak ich odpowiedniki. Substancje czynne zastosowane w lekach w lekach są identyczne a różnice zazwyczaj ograniczają się do nazwy oraz do ceny.

Wizyta u lekarza związana jest z dużym stresem. Wpływa na to przede wszystkim wizja wydatków, które po niej następują. Dużo osób rezygnuje z pełnej realizacji recept, mimo, iż może to być niebezpieczne dla ich zdrowia. Wyjściem z tego jest korzystanie z tańszych zamienników tych leków, które zostały przepisane.

Tańsze leki dla seniora

Leki, które są umieszczone na wykazie pokrywają ok. 81 proc. zapotrzebowania pacjentów w wieku powyżej 75 roku życia na refundowane leki z poziomem odpłatności do 30 proc. – jak przekonuje Ministerstwo Zdrowia.

Pierwszą listę leków 75 plus podała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w odpowiedzi na propozycję Ministerstwa Zdrowia. Z listy wynikało iż w wykazie darmowych medykamentów może braknąć ibuprofenu, paracetamolu, oraz niektórych insulin, leków na Parkinsona lub leków na nadciśnienie.

Jak się okazuje seniorzy mogą dostać za darmo m.in. wybrane leki na cukrzycę, miażdżycę, oraz nadciśnienie tętnicze. Trzeba pamiętać o tym, że to lekarz podejmuje decyzje o tym, jakim środkiem farmaceutycznym leczy pacjenta. Jeżeli medyk zapisze preparat, którego brak na liście, to farmaceuta nie może sam wydać bezpłatnego zamiennika.

Upoważnione osoby do wystawiania recept na tanie leki dla seniora

Do wystawiania recept na leki dla seniorów upoważnieni zostali: lekarze rodzinni oraz pielęgniarki z przychodni i lekarze, którzy mają prawo do wykonywania zawodu, po zaprzestaniu wykonywania go (dla siebie lub dla bliskiej rodziny).

Lekopedia z listą tanich leków dla seniora

Zamienników można poszukać na dostępnej stronie www.doz.pl zakładce „Lekopedia”. Informator o refundowanych lekach i ich zamiennikach są zamieszczone również na stronie która została przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia. Taka lista zamienników nie jest jednak podstawowym źródłem informacji na temat zamiany leku na inny. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje lekarz albo farmaceuta.

Pierwsze listy z tanimi lekami dla seniora

Na opublikowanym projekcie wykazu bezpłatnych leków dla seniorów po 75. roku życia widniało 1129 preparatów oraz 68 substancji czynnych. „Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że następne listy będą dłuższe” – zapowiadał minister zdrowia.

Lista leków dla seniorów po 75 roku życia będzie częścią listy tzw. leków refundowanych, zaś od formalnej strony będzie załącznikiem do wydawanego co dwa miesiące obwieszczenia ministra zdrowia dotyczącego produktów refundowanych” – jak wyjaśnił minister.

Wyniki badań Agencji Maison& Partners w sprawie oceny pomysłu refundacji leków dla seniora

Większość Polaków pozytywnie ocenia propozycję wprowadzenia bezpłatnych leków dla starszych osób.

Negatywną opinię dotyczącą wprowadzenia bezpłatnych leków dla osób w wieku powyżej 75. roku życia wyraziło tylko 12 proc. respondentów, a 22 proc. osób nie ma zdania na ten temat.

Ponad 50% badanych (54 proc.) uważa, że lista leków refundowanych dla seniorów powyżej 75 roku życia powinna zawierać wszystkie medykamenty, które są zażywane przez osoby w starszym wieku.

Około 24 proc. osób życzyłby sobie, aby lista dla seniora objęła tylko te leki , które są przepisane przez lekarzy na tzw. choroby wieku podeszłego, np. chorobę Alzheimera, nadciśnienie oraz choroby serca.

Niemal co drugi Polak (48 proc.) twierdzi, że na liście „S” należy umieścić produkty, które są dostarczane przez rodzimy przemysł farmaceutyczny, 23 proc. jest przeciwnego zdania, zaś 29 proc. nie ma opinii na ten temat.

Bibliografia: