Czy dziadkowie mogą ubezpieczyć wnuka?

Ubezpieczyc wnuka

Ubezpieczenie zdrowotne to jedno z podstawowych ubezpieczeń, które umożliwia skorzystanie ze służby zdrowia. Zastanawiasz się, czy możesz ubezpieczyć wnuka? Jest to możliwe, ale musisz pamiętać o kilku zasadach.

Kiedy dziadkowie mogą ubezpieczyć wnuka?

Polskie przepisy są tak skonstruowane, że możliwe jest zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny. Najczęściej robią to rodzice – zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko własne, małżonka, przysposobione lub dziecko, dla którego są rodziną zastępczą. Również małżonek może zgłosić do ubezpieczenia swoją żoną lub męża.

Co w sytuacji, gdy rodzice nie pracują i nie mogą zgłosić dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego? Wówczas ubezpieczyć wnuka mogą dziadkowie. Jeżeli dziecko korzystało z opieki zdrowotnej, ale nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, dziadkowie w dalszym ciągu mogą je ubezpieczyć, korzystając przy tym ze wstecznego ubezpieczenia. Wstecznie można ubezpieczyć wnuka przez 30 dni od skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Wsteczne ubezpieczenie pozwala uniknąć kosztów związanych ze skorzystanie z opieki medycznej.

Aspekty prawne opieki nad wnukiem

Dziadkowie mogą ubezpieczyć wnuka, ale nie jest to ich jedyne prawo, gdy mowa o opiece na wnukiem – w niektórych sytuacjach mogą zostać ustanowieni jako rodzina zastępcza.

Zdarza się, że rodzice nie mogą opiekować się dzieckiem. Wówczas najczęściej zostaje im ograniczona lub odebrana władza rodzicielska. Nie zawsze powodem wydania takiego orzeczenia przez sąd muszą być problemy rodziców np. z używkami. Również ciężka choroba może spowodować, że rodzice nie będą w stanie wypełniać swoich obowiązków w stosunku do dziecka. W takiej sytuacji opiekę nad dzieckiem mogą przejąć dziadkowie – stają się wówczas rodziną zastępczą dla wnuka lub wnuczki.

O tym, czy dziadkowie mogą zostać rodziną zastępczą dla wnuka, zawsze decyduje sąd po wnikliwym zapoznaniu się ze sprawą. Warto przy tym pamiętać, że orzekając, sąd zawsze kieruje się dobrem dziecka.

Co wolno dziadkom?

Jeżeli rodzice nie mogą zapewnić dziecko ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczyć wnuka mogą dziadkowie. To jednak nie ich jedyne prawo – dziadkowie mogą też egzekwować prawo do kontaktów z wnukiem.

O prawie do kontaktów dziadków z wnukami wypowiadał się Sąd Najwyższy, którzy przychylił się do stanowiska, że dziadkowie mają prawo do utrzymywania kontaktów z wnukami. To uprawnienie wynika także wprost z aktualnie obowiązujących przepisów, które zostały zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Dziadkowie, którzy nie mogą spotykać się z wnukiem, bo kontakt utrudniają rodzice dziecka, mają całą paletę możliwości, aby egzekwować spotkania. Jeżeli wypracowanie porozumienia nie jest możliwe, pozostaje droga sądowa – wystarczy złożyć wniosek o sądowne uregulowanie kontaktów. Jeżeli sąd uzna, że dziadkowie nie mają negatywnego wpływu na dziecko, wskaże dni i godziny, w których dziadkowie będą mogli spotykać się z wnukiem.

Prawa dziadków – o warto o tym pamiętać

Mimo że dziadkowie najczęściej nie zajmują się wychowaniem wnuków, mają sporo praw. Mogą ubezpieczyć wnuka, gdy ten nie podlega pod ubezpieczenie zdrowotne rodziców, mogą także stać się rodziną zastępczą w sytuacji, gdy dobro dziecka jest zagrożone. Wreszcie, dziadkowie mają też pełne prawo, aby widywać się z wnukiem, a jeżeli kontakty są utrudnione, żądać ich uregulowania.