Alimenty od dziadków – kiedy dziadkowie muszą płacić alimenty?

alimenty od dziadków

Nie wszyscy dziadkowie zdają sobie sprawę z tego, że mogą zostać sądownie zobowiązani do płacenia alimentów na swoje wnuki. Taki pozew na ogół zaskakuje i wprowadza niepokój. Dlatego poniżej przedstawiamy podstawowe zasady, jakie obowiązują przy ustalaniu alimentów na rzecz wnuków.

Kiedy dziadkowie muszą płacić alimenty?

Obowiązek alimentacyjny dziadków wobec wnuków nie wygląda tak samo, jak rodziców wobec dzieci, co nie znaczy, że dziadkowie mogą czuć się całkowicie zwolnieni z finansowania potrzeb swoich wnuków. Jednak o ile rodzice są z urzędu zobligowani do zaspokajania finansowych potrzeb swoich dzieci, o tyle dziadkowie na co dzień robią to dobrowolnie. Mogą wspierać wnuki finansowo, ale nie muszą. Dopiero wyrok sądu może usankcjonować obowiązek comiesięcznej alimentacji.

Uspokajamy: alimenty będą płacić tylko ci dziadkowie, którzy nie mają problemów finansowych i których wnuki żyją w niedostatku. Nie wystarczy, by dorosłe dziecko (rodzic) nie płaciło alimentów, by sąd zobowiązał do tego dziadków. Alimenty od dziadków nazywane są uzupełniającymi, mogą być dodatkiem do comiesięcznej kwoty wypłacanej przez Fundusz Alimentacyjny. Zazwyczaj są niższe niż alimenty od rodziców.

Spłata alimentów od dziadków – aspekty prawne

Dziadkowie zostaną sądownie zobowiązani do płacenia alimentów na wnuka gdy:
– rodzic dziecka nie żyje,
– rodzic dziecka nie jest w stanie płacić zasądzonych alimentów,
– ściągnięcie alimentów od rodzica dziecka jest trudne i wymaga czasu.

Ponadto:

– Dziecko musi znajdować się w niedostatku. W praktyce oznacza to, że dziecku musi brakować jedzenia i butów, a nie funduszy na dodatkowe lekcje muzyki czy baletu;
– Rodzic opiekujący się dzieckiem nie jest w stanie samodzielnie zapewnić mu godnego utrzymania. Czyli jeśli samotny rodzic zarabia wystarczająco, by wychowywać dziecko, dziadkowie mogą spać spokojnie. Nie będą musieli płacić alimentów w zastępstwie swojego niewydolnego finansowo dziecka.

Warto wiedzieć, że sąd ustalając wysokość alimentów od rodziców, bierze pod uwagę koszty wychowania dziecka i ich aktualne zarobki, natomiast w przypadku ustalania wysokości alimentów od dziadków, pod uwagę brane są także możliwości zarobkowe rodzica wychowującego dziecko. Innymi słowy, jeśli sąd uzna, że rodzic jest w stanie zarobić więcej, niż aktualnie wykazuje, sąd nie uzna za konieczne, by to dziadkowie pokrywali część kosztów utrzymania dziecka.