Pielęgniarka środowiskowa – dla kogo?

Pielęgniarka środowiskowa
Pielęgniarka środowiskowa

Seniorzy, osoby chore, niepełnosprawne, mogą liczyć na nieodpłatną pomoc medyczną udzielaną przez pielęgniarkę środowiskową u siebie w domu.

Kim jest pielęgniarka środowiskowa?

Jest to osoba, która świadczy kompleksowe usługi pielęgniarskie w środowisku pacjenta, czyli w jego własnym domu. Sprawuje ona opiekę nad zdrowym i chorym, bez względu na wiek, osobami niepełnosprawnymi oraz chorymi w fazie terminalnej. Jeśli pielęgniarka środowiskowa ma podpisaną umowę z NFZ, nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów związanych z jej wynajęciem. Pielęgniarka uczy chorego oraz jego bliskich podstawowych czynności, jakie należy przy nim wykonywać.

Możemy liczyć z jej strony na świadczenia:

  • pielęgnacyjne – np. pielęgnacja osób niepełnosprawnych, czy unieruchomionych,
  • lecznicze – podawanie leków, ustalanie diety, cewnikowanie, zdejmowanie szwów, zmiana opatrunków itp.,
  • usprawniające – pomoc w rehabilitacji osób leżących, wykonywanie drenażu ułożeniowego,
  • socjalno-bytowe – działanie w zakresie spraw socjalnych, przy współudziale z odpowiednimi instytucjami.

Komu przysługuje opieka udzielana przez pielęgniarkę środowiskową w domu?

Z usług bezpłatnej pielęgniarki środowiskowej korzystać może każdy pacjent, który opłaca składki na NFZ. Jeśli zatem jesteś seniorem, nie radzisz sobie w codziennym życiu, a brak Ci wsparcia ze strony rodziny i bliskich, masz prawo ubiegać się o pomoc w swojej przychodni POZ. Osoby przewlekle chore mogą liczyć na przydzielenie pielęgniarki długoterminowej, bądź pielęgniarki opieki paliatywnej.

Jak ubiegać się o pielęgniarkę środowiskową?

Wniosek o przyznanie pielęgniarki środowiskowej może złożyć sam chory, jego lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarka POZ, położna, bądź też rodzina. Pielęgniarkę wybieramy tak samo jak lekarza rodzinnego, wypisując specjalną deklarację w przychodni. Mamy prawo do bezpłatnej zmiany osoby 3 razy w ciągu roku, bez podania przyczyny.

Osoby w podeszłym wieku, schorowane, wymagające pomocy i towarzystwa na co dzień, mogą również zgłosić się po pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który ma możliwość przydzielenia opiekunki środowiskowej, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł na osobę lub w przypadku osób samotnych 701 zł.

Seniorzy nie muszą już sami zmagać się z trudnościami, jakie niesie wiek, bądź schorzenia z nim związane. Mogą liczyć na pomoc, towarzystwo i wsparcie pielęgniarki.