Tabela waloryzacji emerytur

Stock market graph analysis

Waloryzacja emerytur w mijającym 2016 roku była najniższą od dziesięciu lat. Wskaźnik waloryzacyjny wynoszący zaledwie 0,24% sprawił, że najniższe świadczenia wzrosły o zaledwie dwa złote. Czy można liczyć, że wraz nadejściem roku 2017 emerytury wzrosną na tyle, by odczuli to wszyscy emeryci?

Od czego zależy wysokość waloryzacji emerytury?

Zgodnie z zapisanym w Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. DZ. U z 2013 r., poz. 1440 ze zm.), na wysokość podwyżki świadczenia emerytalnego mają wpływ dwa wskaźniki. Pierwszym z nich jest inflacja, czyli średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Drugim elementem jest  wartość  realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Przy obecnym stanie naszej gospodarki, głównym czynnikiem wpływającym na niską waloryzację emerytur jest deflacja, czyli spadek cen towarów i usług. Mając na uwadze, że stan ten nie ulega zmianie, Rada Ministrów przyjęła wskaźnik deflacji na poziomie 0,4 %, co po zsumowaniu z 20% realnego wzrostu płac wskazuje, że waloryzacja emerytur w roku 2017 wyniesie 0,73%.

Waloryzacja emerytur w roku 2017.

Przyjęty przez rząd wskaźnik waloryzacji emerytur nie jest jednak jedyną zmianą,  której mogą spodziewać się emeryci. Pierwszą zasadniczą różnicą, w porównaniu do wzrostu emerytur w latach poprzednich jest to,  że w przyszłym roku minimalna gwarantowana podwyżka to kwota 10,00 zł. Zasada będzie dotyczyła jednak tylko tych świadczeniobiorców, którzy otrzymują emeryturę w wysokości do 1 369,88 zł. Pozostałe emerytury zostaną zwaloryzowane zgodnie z przyjętym wskaźnikiem.

Kolejną ważną zmianą w emeryturach, którą przyniesie rok 2017 jest wzrost kwoty minimalnej emerytury. Obecnie wynosi ona 882,50 zł. Zgodnie z przyjętym założeniem w nadchodzącym roku, osoby uprawnione  do otrzymywania najniższej emerytury będą otrzymywały świadczenie w wysokości  1 000, 00 zł.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że w przeciwieństwie do lat poprzednich w roku 2017 nie będą wypłacane jednorazowe dodatki do emerytur.

Co istotne zmiany te mają dotyczyć także emerytur otrzymywanych z KRUS. Tym samym w przyszłym roku świadczenia emerytalne otrzymywane przez rolników będą waloryzowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w powszechnym systemie emerytalnym. Również minimalna emerytura otrzymywana z KRUS wzrośnie do kwoty 1 000,00 zł.

Moja emerytura w roku 2017.

Chcąc obliczyć wysokość swojej emerytury w roku 2017 wystarczy przemnożyć otrzymywane obecne świadczenie przez 1,0073. Pamiętając jednocześnie o wzroście najniższej emerytury do kwoty 1 000, 00 zł i gwarantowanej, najniższej waloryzacji na poziomie 10,00zł dla osób uprawnionych do najniższego świadczenie emerytalnego.

Przyjmując rządowe założenia można uznać, że emerytury w roku 2017 będą wyglądały następująco:

Wysokość świadczenie emerytalnego przed waloryzacją (brutto).  Wysokość świadczenie emerytalnego po waloryzacji (brutto).
                            882,56 zł                         1 000,00 zł
                            900,00 zł                         1 000,00 zł
                         1 000,00 zł                         1 010,00 zł
                         1 100,00 zł                         1 110,00 zł
                         1 200,00 zł                         1 210,00 zł
                         1 300,00 zł                         1 310,00 zł
                         1 400,00 zł                         1 410,22 zł
                         1 500,00 zł                         1 510,95 zł
                         1 600,00 zł                         1 611,68 zł
                         1 700,00 zł                         1 712,41 zł
                         1 800,00 zł                         1 813,14 zł
                         1 900,00 zł                         1 913,87 zł
                         2 000,00 zł                         2 014,60 zł
                         2 100,00 zł                         2 115,33 zł
                         2 200,00 zł                         2 216,06 zł
                         2 300,00 zł                         2 316,79 zł
                         2 400,00 zł                         2 417,52 zł
                         2 500,00 zł                         2 518,25 zł
                         2 600,00 zł                         2 618,98 zł
                         2 700,00 zł                         2 719,71 zł
                         2 800,00 zł                         2 820,44 zł
                         2 900,00 zł                         2 921,17 zł
                         3 000,00 zł                         3 021,90 zł
                         3 100,00 zł                         3 122,63 zł
                         3 200,00 zł                         3 223,36 zł
                         3 300,00 zł                         3 324,09 zł
                         3 400,00 zł                         3 424,82 zł
                         3 500,00 zł                         3 525,55 zł
                         3 600,00 zł                         3 626,28 zł
                         3 700,00 zł                         3 727,01 zł
                         3 800,00 zł                         3 827,74 zł
                         3 900,00 zł                         3 928,47 zł
                         4 000,00 zł                         4 029,20 zł
                         4 100,00 zł                         4 129,93 zł
                         4 200,00 zł                         4 230,66 zł
                         4 300,00 zł                         4 331,39 zł
                         4 400,00 zł                         4 432,12 zł
                         4 500,00 zł                         4 532,85 zł
                         4 600,00 zł                         4 633,58 zł
                         4 700,00 zł                         4 734,31 zł
                         4 800,00 zł                         4 835,04 zł
                         4 900,00 zł                         4 935,77 zł
                         5 000,00 zł                         5 036,50 zł