Ulgi i zniżki dla Seniora

giving the ticket

Przejście na emeryturę jest wielkim wydarzeniem, które przynosi wiele zmian w życiu. Warto jednak pamiętać, że pomimo wszelkich mogących się pojawiać wątpliwości okres emerytury ma wiele korzyści. Jedną z nich jest na pewno możliwość korzystania z szeregu ulg i zniżek.

Tuż przed emeryturą

Warto pamiętać, że jeszcze przed przejściem na emeryturę można korzystać z bardzo ważnego przywileju. Od momentu, w którym przyszłemu emerytowi brakuje 4 lat do uzyskania uprawnień, do świadczenia emerytalnego, jest on chroniony przed zwolnieniem. Dzieje się tak jednak tylko w przypadku, kiedy  praca wykonywana jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jeżeli zaś podstawą świadczenia pracy jest umowa na czas określony, nawet jeżeli jej koniec przypada na okres 4 lat przed emeryturą, ochrona nie przysługuje.

Ważnym warunkiem do tego, by być objętym ochroną przed zwolnieniem z uwagi na okres ochrony jest to, kiedy zostanie wręczone wypowiedzenie umowy o pracę. Nie jest bowiem ważne to, kiedy upływa okres wypowiedzenia ale to, kiedy takie oświadczenie pracodawcy zostało wręczone. Tym samym, nawet jeżeli pracodawca wręcza wypowiedzenie umowy o pracę na dzień przed wejściem pracownika w okres ochronny będzie ono skuteczne, a ochrona nie będzie miała zastosowania.

Trzeba także pamiętać o tym, że ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym nie dotyczy tylko braku możliwości rozwiązania umowy o pracę ale także zakazu zmiany warunków pracy i płacy.

Od ogólnej reguły dotyczącej ochrony osób wchodzących w wiek przedemerytalny są przewidziane wyjątki. Pracownicy, którzy pobierają wcześniejszą emeryturę nie mogą liczyć na objęcie okresem ochronnym. Podobnie sytuacja wygląda, kiedy pracownik posiada ustalone prawo do renty. Okres ochrony pracownika przed zwolnieniem nie będzie miał zastosowania, kiedy będzie ono miało charakter dyscyplinarny. Ochrona przed zwolnienie nie będzie miała zastosowania także w sytuacjach likwidacji lub upadłości zakładu pracy.

Podróże

Osoby, które posiadają już ustalone prawo do emerytury uzyskują jednocześnie możliwość korzystania z szeregu ulg i zniżek. Cześć z nich jest ogólną zasadą, a wiele jest określanych indywidualnie przez poszczególne firmy czy instytucje.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego emeryci oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne mają prawo do 37% zniżki na dwa przejazdy w roku kolejami każdej klasy.

W przypadku transportu autobusowego, a także samolotowego poszczególni przewoźnicy oferują różne skale zniżek na oferowane przez siebie bilety. Warto zatem przy okazji korzystania z danej oferty sprawdzić, czy przysługuje ulga z racji posiadania statusu emeryta lub rencisty. Można w ten sposób uzyskać zniżkę od 10% do nawet 35%.

Zniżki dla emerytów i rencistów korzystających z miejskich komunikacji są zależne przede wszystkim od ustaleń lokalnych władz. Normą jest, że osoby, które ukończyły 70 lat podróżują za darmo, natomiast zniżka dla seniorów poniżej tego wieku wynosi 50 %.

Kultura

Oprócz zniżek na przejazdy emeryci i renciści mają również prawo do korzystania z niższych cen zakupu biletu do publicznych instytucji kultury i sportu. Co więcej także szereg prywatnych ośrodków, jak kina czy teatry posiada w swojej ofercie zniżki dla seniorów.

Cieszący się niesłabnącą, złą sławą abonament radiowo telewizyjny nie obejmuje osób, które ukończyły 75 rok życia. Seniorzy w tym wieku mogą zatem spokojnie korzystać ze swoich radioodbiorników i telewizorów. Zgodnie z ogłoszeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poza osobami, które ukończyły 75 rok życia z opłat abonamentu RTV zwolnione są także:

  • osoby, które zostały zakwalifikowane do I grupy inwalidzkiej,
  • kombatanci mający status inwalidy wojennego lub wojskowego,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.