E-skierowania lekarskie – wszystko, co musisz wiedzieć

e-skierowania lekarskie

Od 8 stycznia 2021 roku skierowania do lekarzy specjalistów, na leczenie szpitalne oraz dodatkowe badania muszą być wystawiane w formie elektronicznej, czyli jako tzw. e-skierowania. Warto wspomnieć, że e-skierowanie to już kolejny elektroniczny dokument wprowadzony po e-recepcie i e-zwolnieniu, który umożliwia zdalne załatwianie spraw zdrowotnych.  Przed 8 stycznia 2021 r., e-skierowania były już wystawiane, ale nie było jeszcze takiego obowiązku i niektórzy lekarze ciągle korzystali z tradycyjnych, papierowych skierowań.  Teraz już wszystkie uwzględnione w przepisach rodzaje skierowań będą wystawiane w formie cyfrowej.

E-skierowania a pandemia koronawirusa

Według medialnych zapowiedzi Ministra Zdrowia, e-skierowania mają również być wykorzystywane w procesie szczepień na COVID-19. Tym bardziej więc warto zainteresować się tematem.  Z pewnością e-skierowania okazały się dobrym rozwiązaniem na czas pandemii, bo pozwalają na skierowanie pacjenta w trakcie teleporady na kolejną wizytę czy badanie oraz umożliwiają zdalną rejestrację bez konieczności osobistego dostarczania skierowania.

Jak działają e-skierowania?

E-skierowanie będzie działało na podobnych zasadach jak znana już Państwu e-recepta. Najpierw lekarz wystawi opatrzone podpisem elektronicznym skierowanie.  Pacjent otrzyma je e-mailem, SMS-em lub w formie wydruku informacyjnego. Wersję papierową otrzyma wtedy, gdy nie posiada Internetowego Konta Pacjenta (IKP).  Takie skierowanie będzie odnotowane już w systemie.  Następnie pacjent samodzielnie wybierze placówkę, w której chce zrealizować dane świadczenie. Aby się zarejestrować, pacjent musi podać 4-cyfrowy kod ze skierowania oraz swój numer PESEL – dokładnie tak jak w przypadku realizacji e-recepty.

Elektroniczne skierowania znacznie ułatwiają telefoniczne zapisy na wizytę lub badania. Do niedawna w przypadku telefonicznego zapisu należało dostarczyć także oryginalne skierowanie nie później niż w ciągu 14 dni. Teraz nie będzie to już konieczne.  E-skierowania ułatwią też rejestrację, bo dane pacjenta zostaną pobrane automatycznie przy rejestracji e-skierowania. No i jeszcze jedna korzyść: e-skierowania nie da się zgubić. Pacjent, logując się do IKP, zawsze ma dostęp do wszystkich danych potrzebnych do zapisania się na świadczenia medyczne.

Na co wystawia się e-skierowanie?

Skierowania w postaci elektronicznej są obowiązkowo wystawiane na takie świadczenia medyczne jak:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (np. poradnia okulistyczna czy ortopedyczna),
 • leczenie szpitalne w szpitalu,
 • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej,
 • badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego finansowane ze środków publicznych.

Na pozostałe świadczenia medyczne skierowania będą wystawiane tak jak dotąd, czyli w postaci papierowej.

Kiedy e-skierowanie nie jest wystawiane?

E-skierowanie nie jest wystawiane na:

 • leczenie w uzdrowisku lub sanatorium
 • programy lekowe
 • rehabilitację
 • do szpitala psychiatrycznego.

W powyższych przypadkach pacjent otrzyma skierowanie w postaci papierowej.  E-skierowanie nie jest też wystawiane w ramach zlecenia wewnętrznego. Chodzi tu o sytuację, gdy szpital, w którym przebywasz, kieruje Cię na badanie specjalistyczne na terenie tej samej placówki.

W jakiej formie pacjent może otrzymać e-skierowanie?

Pacjent, podczas konsultacji lekarskiej może otrzymać:

 • Wiadomość SMS na swój telefon komórkowy, w której podany będzie czterocyfrowy kod dostępowy, lub
 • E-mail z plikiem zawierającym potrzebne informacje, lub
 • Wydruk informacyjny skierowania opatrzony podpisem wystawiającego.

E-skierowanie

Pacjent może wybrać formę dostępu do e-skierowania. W przypadku dwóch pierwszych form wymagane jest posiadanie aktywnego Internetowego Konta Pacjenta. Pacjent, który nie aktywował IKP lub nie podał adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu, otrzymuje od osoby wystawiającej e-skierowanie wydruk informacyjny, dzięki któremu może zrealizować e-skierowanie.

Powiadomienia są wysyłane z systemu e-zdrowie. Wiadomości e-mail przychodzą z adresu: eskierowanie@pacjent.gov.pl, a wiadomości SMS od nadawcy „e-zdrowie”.