Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą – wszystko co musisz wiedzieć

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą
Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą

Opieka nad osobą starszą to wymagające zadanie – dlatego też otrzymać można pomoc finansową od państwa jako zasiłek opiekuńczy na osobę starszą, pozwalającą osobie starszej pokryć ewentualne koszty.

Kto może dostać

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą dostanie osoba, która uznana zostanie za całkowicie niezdolną do pracy, ale również do samodzielnej egzystencji, czyli taka, która potrzebuje pomocy w czynnościach codziennych, wymaga opieki, którą niejednokrotnie należy opłacić. Założeniem tego dodatku jest umożliwienie skorzystania z pomocy na przykład wykwalifikowanej opiekunki osób starszych. Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą otrzymują też emeryci i renciści po ukończeniu 75 roku życia lub młodsi, jeśli spełniają warunek niezdolności do samodzielnej egzystencji. Warto nadmienić, ze osobom, które ukończyły 100 lat ZUS wypłaca specjalne, comiesięczne honorowe świadczenie. Jest to specjalny dodatek emerytalny, którego funkcja jest bardzo pokrewna do funkcji dodatku pielęgnacyjnego. Ważne jest, że aby dostać dodatek pielęgnacyjny nie można przebywać z zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym. Otrzymać można także zasiłek opiekuńczy – jest on przeznaczony dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, osobom po 75 roku życia – ale tylko nieuprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego.

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które opiekują się starszymi członkami rodziny. Zasiłek opiekuńczy nie ma charakteru świadczenia okresowego, jest wypłacany maksymalnie przez 14 dni w roku kalendarzowym – jego założeniem jest pomoc osobie ubezpieczonej, która jest jedynym członkiem rodziny mogącym zając się chorym seniorem. W przypadku długotrwałej choroby można starać się o pomoc w formie różnego rodzaju usług opiekuńczych – do chorego może przychodzić na przykład pielęgniarka środowiskowa.

Jak otrzymać dodatek pielęgnacyjny

Główną pomocą dla osób starszych jest dodatek pielęgnacyjny. W 2018 roku wynosi on niecałe 210 złotych (w wyniku waloryzacji, wzrosnąć może o 6 złotych). Jest to niska kwota, ale jednak przy najniższej emeryturze może spowodować różnicę. Żeby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek do oddziału ZUS, celem uzyskania orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, będącego podstawą do przyznania dodatku. Podobnie, do ZUS-u należy się zgłosić, aby uzyskać zasiłek opiekuńczy. Potrzebne będzie zaświadczenie lekarskie, oświadczenie o pozostawaniu z chorym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz zaświadczenie płatnika składek.