Co to jest Uniwersytet Trzeciego Wieku?

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zainteresowania, dążenia, działanie zawsze symbolizują żywotność w odróżnieniu od pasywności, wycofania i unikania. Te ostatnie nie prowadzą nas donikąd poza izolacją, osamotnieniem, depresją, czy nawet problemami zdrowotnymi. Brak umysłowej aktywności osłabia funkcje poznawcze dużo szybciej, niż faktycznie musiałoby to mieć miejsce.

Uczenie się przez całe życie rozwija, utrzymuje umysł w dobrej kondycji i stwarza okoliczności  do mierzenia się z wyzwaniami i ludźmi. W Polsce liczba Uniwersytetów Trzeciego Wieku już kilkanaście lat temu przekroczyła 100. Czym jest i co daje Uniwersytet Trzeciego Wieku?

Nie tylko edukacyjna oferta dla seniorów

W 1975 roku w Warszawie rozpoczął swoją działalność pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Główny cel, jaki przyświecał powstawaniu pierwszych takich inicjatyw, wiązał się z umożliwieniem dostępu do wiedzy, kontynuacji nauki i zdobywania wykształcenia osobom w wieku podeszłym. Z czasem okazało się, że udział w oferowanych zajęciach to obok kształcenia, również umiejętności społeczne, aktywność na wielu polach, użyteczność, sposób na spędzanie czasu wolnego oraz nawiązywanie i podtrzymywanie relacji interpersonalnych.

Wszystko to razem stanowi sposób na aktywizację seniorów, realizację marzeń, stymulację procesów poznawczych, doświadczanie satysfakcji z siebie i swojej rzeczywistości. Uniwersytet 3 Wieku kierunki dopasowuje do potrzeb i oczekiwań samych zainteresowanych. Co zatem możemy znaleźć na wykładach?

Dlaczego warto zapisać się na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku?

Zajęcia przeprowadzane są głównie metodą wykładową, ale również seminaryjną czy warsztatową, które to umożliwiają słuchaczom wypowiadanie się i dyskusje. Trwają w zależności od tematyki, jeden semestr albo kilka. Możliwe jest również stworzenie tematycznych kół naukowych, które wymagają inicjatywy i aktywności ze strony zainteresowanych konkretną tematyką. Kierunki pozwalają na naukę języków obcych, zdobywanie umiejętności z obsługi komputera, pogłębianie wiedzy z różnych dziedzin, takich jak historia sztuki, astronomia, kulturoznawstwo, geografia czy nawet współczesna ekologia.

Zajęcia sportowe również wchodzą w zakres studiów. Kto może uczęszczać na Uniwersytet Trzeciego Wieku? Oferta przeznaczona jest dla osób powyżej 50, 55 lub 60 r.ż., wszystko zależy od konkretnej instytucji tego typu. Interesując się rekrutacją, może się też okazać, że konieczny jest status emeryta kub rencisty. Zajęcia są odpłatne lub dofinansowywane przez różne jednostki lokalne, typu samorządy, fundacje, stowarzyszenia.

Jak się zapisać do Uniwersytetu Trzeciego Wieku?

To już prawie 500 uczelni seniorzy mają do dyspozycji w całym kraju. Rekrutacja w zależności od jednostki  odbywa się przeważnie między majem a wrześniem, tak by od października zajęcia mogły ruszyć. Czy na Uniwersytet Trzeciego Wieku trzeba mieć maturę? Generalnie nie wszędzie wymagana jest matura, ale czasem taki warunek jest, aby posiadać przynajmniej średnie wykształcenie. W obliczu pandemii i przeniesienia wielu obszarów funkcjonowania do sieci czasem wymaga się od przyszłych studentów podstawowej znajomości obsługi komputera, bez której seniorom trudno byłoby brać udział w zajęciach organizowanych w takiej formie. Aby wziąć udział w rekrutacji, przeważnie należy wypełnić prosty kwestionariusz i wysłać go drogą elektroniczną.

Poszerzanie horyzontów, większa pewność siebie, odkrywanie siebie, swoich możliwości i pasji to przepis na długie, szczęśliwe i zdrowe życie. Uniwersytet Trzeciego Wieku zapewnia nam to wszystko i to jeszcze w doborowym towarzystwie.