Kiedy i jak złożyć wniosek o emeryturę?

Kiedy i jak złożyć wniosek o emeryturę?

Emerytura w Polsce przysługuje osobom, które osiągnęły ustawowo określony wiek emerytalny, przepracowały określoną ilość lat i nie są już aktywne zawodowo. W Polsce dla kobiet wiek uprawniający do emerytury wynosi 60 lat, w przypadku mężczyzn jest to wiek 65 lat.

Świadczenie wypłacane jest co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kiedy należy złożyć wniosek o emeryturę i jak to zrobić?

System emerytalny w Polsce

Obecnie mamy do czynienia z dwoma systemami emerytalnymi, z których jeden, zwany „starą emeryturą” dotyczy osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., a drugi nazywany „nową emeryturą” przeznaczony jest dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Ten pierwszy w przypadku kobiet mówi o tym, że jeśli przepracowały ona co najmniej 15 lat i osiągnęły wiek 60 lat, są uprawnione do świadczenia. W przypadku mężczyzn musi to być przynajmniej 20 przepracowanych lat i osiągnięty wiek 65 lat.

W przypadku osób kwalifikujących się do nowego systemu emerytalnego wysokość emerytury zależna jest od ilości przepracowanych lat i wysokości opłacanych składek, a od tego drugiego nawet bardziej. Wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn uprawniający do wnioskowania o emeryturę pozostaje taki sam. Co jeszcze wpływa na wysokość emerytury w Polsce?

Wniosek o emeryturę – data ma znaczenie

Na wysokość emerytury wpływa też czynnik zwany średnim dalszym trwaniem życia, który ustala się wspólnie dla kobiet i mężczyzn i podaje się go w miesiącach. Im statystycznie wyższa ta dalsza długość trwania życia, tym emerytura niższa. Okazuje się, że data złożenia wniosku o emeryturę jest tu istotna w kontekście wysokości uzyskiwanego świadczenia. Wniosek o emeryturę można składać już na 30 dni przed dniem osiągnięcia wieku emerytalnego. Ten zaś urzędowo określa się zarówno w latach, jak i miesiącach.

Ma to znaczenie dla wysokości świadczenia dlatego, że gdy wniosek składamy w miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego, wspomniana wartość średniego dalszego trwania życia przyjmowano, jest z dnia, kiedy dana osoba osiąga wiek emerytalny. Jeśli jednak złożymy go miesiąc lub jeszcze później, owa wartość przyjmowana jest z dnia złożenia wniosku, a nie z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego. Może to oznaczać zmniejszenie emerytury w porównaniu do tej, którą emeryt mógłby uzyskać, składając wniosek wcześniej. Gdzie i jak złożyć wniosek o emeryturę?

Dokąd po emeryturę?

Wątpliwości gdzie składać wniosek o emeryturę mają szczególnie osoby, które pracowały nie tylko w Polsce, ale też innych krajach UE. Jednak nie tylko, bo z urzędami i wnioskami w naszym kraju każdy może się pogubić. W Polsce instytucją ubezpieczeniową zarządzającą zasiłkami i świadczeniami jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych i to tam należy wniosek o emeryturę złożyć. Wniosek EMP, bo tak nazywa się konkretny druk można pobrać ze strony ZUS, wydrukować, wypełnić i zanieść do najbliższego punktu, pod który podlegamy.

Można też wszystko wykonać drogą elektroniczną na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Warto w tym celu posiadać konto ePUAP, które pozwala załatwiać wiele urzędowych spraw beż wychodzenia z domu. Na stronie ZUS znajdziemy też pomocne wzoru wypełnionych formularzy.

Jak widać, obecny system emerytalny za najważniejszy czynnik uznaje kapitał, jaki zgromadzimy w ZUS w trakcie lat aktywności zawodowej, co oznacza, że aby otrzymać wyższą emeryturę, musimy jak najwięcej zarabiać, bo i odprowadzane wtedy składki są proporcjonalnie wyższe. System emerytalny jest skomplikowany w Polsce i cały czas podlega różnym reformom, które należy regularnie śledzić, im bliżej wieku emerytalnego jesteśmy.