Co z deputatem węglowym dla emerytów?

Deputat węglowy
Deputat węglowy

Przez ostatnie kilkanaście miesięcy rząd pracował nad ustawą, mającą na celu zrekompensować brak darmowego dostępu do węgla, dla byłych pracowników kopalń. Deputaty węglowe dla emerytów zostały anulowane bowiem dla wielu osób, lecz niestety nie wszystkie z nich na początku mogły liczyć na pomoc w formie jednorazowej rekompensaty.

Ustawa Ministerstwa Energii

Pierwsze przesłanki o podjęciu prac nad rekompensatami dla poszkodowanych osób pojawiły się w końcówce roku 2016, a pierwsza wersja ustawy weszła w życie około 12 miesięcy później. W jej ramach, do jednorazowego pobrania 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia zostało uprawnionych ponad 200 tysięcy osób. Byli to głównie emeryci i renciści górniczy, a także wdowy i sieroty po nich.

Pierwsza ustawa niestety nie wspominała nic o grupie ponad 24 tysięcy osób, będącymi na przykład wdowami lub sierotami pracowników kopalń, którzy umarli przed przejściem na rentę, lub też emeryturę. Wywołało to oczywiście falę protestów, dzięki którym w sierpniu 2018 roku rząd rozpoczął prace nad poprawką ustawy.

Poprawiona ustawa o rekompensatach dla osób, które utraciły prawo do deputatu węglowego ostatecznie podpisana została 23 listopada 2018. W tej wersji prawo do jednorazowego zadośćuczynienia o wartości 10 tysięcy złotych otrzymały osoby, o których zapomniano wcześniej.

Komu przysługuje rekompensata?

Biorąc pod uwagę zarówno ustawę, jak i poprawkę do niej, deputat węglowy dla emerytów ma prawo otrzymać około 230 tysięcy osób. Są to takie grupy jak:

  • renciści i emeryci górniczy
  • wdowy i sieroty po rencistach i emerytach górniczych
  • byli pracownicy firm górniczych, którzy przeszli na rentę lub emeryturę na mocy umowy, która pozbawiła ich prawa do deputatu węglowego
  • wdowy i sieroty po pracownikach kopalń, którzy zginęli przed otrzymaniem renty lub emerytury
  • osoby, które nie zdążyły złożyć wniosku w pierwotnym terminie

Jak i kiedy uzyskać rekompensatę?

Poprawiona wersja ustawy wejdzie w życie już 14 dni po jej podpisaniu (co wypadnie w okolicach 7 grudnia 2018 roku). Wszystkie osoby, które spełniają wymagania mają 90 dni na wypełnienie i dostarczenie odpowiednich wniosków do urzędu. Deputaty węglowe dla emerytów wypłacane będą dopiero jednak od 1 czerwca 2019 roku.