Rządowe programy wsparcia seniorów

Eyeglasses and books on the laptop

Jak pokazują dane demograficzne seniorzy stanowią coraz liczniejsza grupę społeczną. Mając na uwadze potrzeby oraz problemy osób młodych duchem nasze państwo prowadzi szereg programów mających na celu nie tylko ułatwienia w kwestiach finansowych ale także  stwarzające możliwości atrakcyjnego i wartościowego spędzania czasu wolnego.

Program „Senior plus”

Senior plus to obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku nazwa programu wcześniej znanego, jako Senior Wigor. Nie zmienia się natomiast cel działań ujętych pod nową nazwą. Program Senior plus jest skierowany do osób, które ukończyły 60 rok życia i nie są zatrudnione. Jego realizacja polega na utworzeniu we współpracy rządu z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych placówek w postaci klubów, które łączą w sobie szereg różnych działań na rzecz aktywizacji i wsparcia seniorów. Zasadą jest, że w każdym klubie Senior plus – jeden pracownik będzie miał pod swoja opieką nie więcej niż 15 osób. Co więcej, w placówkach możliwe będzie skorzystanie z zatrudnionych na stałe; fizjoterapeuty, pielęgniarki, a nawet dietetyka czy też psychoterapeuty. Dodatkowo nad bezpieczeństwem podopiecznym czuwać ma ratownik medyczny. Kluby Senior plus mają także zapewniać jeden ciepły posiłek w ciągu dnia. W swoim założeniu program ma za zadanie łączyć w jednym miejscu cechy uniwersytetu trzeciego wieku, miejsca integracyjnego, a nawet biblioteki, czytelni czy też zwykłego miejsca spotkań ludzi w podobnym wieku i o podobnych doświadczeniach. Dlatego też każdy punkt w którym realizowany będzie program Senior plus musi posiadać pokój, w którym możliwe jest czytanie książek, wykonywanie ćwiczeń fizycznych, czy nawet uczenia się gotowania lub zwykłego oglądania wspólnie z innymi osobami telewizji.

Chcąc dowiedzieć się szczegółów dotyczących programu oraz ustalić, gdzie znajduje się najbliższy klub Senior plus można zadzwonić pod numer infolinii – 22 237 00 48 lub 603 339 678. Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16. Istnieje także możliwość uzyskania informacji drogą mailową, w tym celu należy wysyłać zapytania na adres WIGOR@mpips.gov.pl

Program Aktywizacji Społecznej Osób Starszych.

W przeciwieństwie do programu Senior+, program Aktywizacji Społecznej Osób Starszych ma o wiele szerszy zakres i nie znajduje swojego ucieleśnienia w jasno określonych punktach. Jego celem jest bowiem szeroko rozumiana formuła w ramach której mają być tworzone warunki do tego, by osoby przekraczając 60 rok życia aktywnie uczestniczyły w życiu lokalnej społeczności. W ramach programu przyjęto założenie, że najlepsza formą włączającą seniorów w działania społeczne jest ich aktywność oraz możliwość międzypokoleniowej wymiany doświadczeń. Dlatego też jest on skierowany do osób, które ukończyły 60 rok życia, posiadają czas wolny oraz energię do tego by wykorzystywać swój potencjał.

Program Aktywizacji Społecznej Osób Starszych odbywa się w ramach czterech zadań priorytetowych:

  • edukacja – wspierania ofert umożliwiających seniorom zdobywanie nowych doświadczeń oraz dzielenie się swoją wiedzą,
  • integracja wewnątrz i międzypokoleniowa – wspieranie punktów, w których możliwe jest rozwijanie aktywności społecznej w której mogą uczestniczyć także osoby młodsze – domy kultury, biblioteki,
  • uczestnictwo w życiu społecznym – wspieranie wszelkich form organizacyjnych, które aktywizują seniorów i pozwalają na ich uczestnictwo w życiu kulturalnym, gospodarczym i politycznym,
  • usługi społeczne – poszerzanie oferty usług społecznych skierowanych do seniorów przede wszystkim w oparciu o wolontariat.

Program leki 75+

Seniorzy, którzy z uwagi na kłopoty zdrowotne zmuszeni są do kupowania leków, od 1 września 2016 roku mogą liczyć na wsparcie w ramach programu „Leki 75 plus”. W jego ramach uprawnione osoby mogą liczyć na otrzymywania bezpłatnych medykamentów. Skorzystać z takiej możliwości mogą jednak tylko osoby, które ukończyły 75 rok życia, a lek który chcą kupić znajduje się na wykazie leków bezpłatnych. Dodatkowo na recepcie przepisującej dane lekarstwo konieczne jest umieszczenie oznaczenia „S”.

Warto tu zaznaczyć, że receptę może wypisać każdy lekarz prowadzący pacjenta, a także pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast wykaz leków bezpłatnych jest okresowo uaktualniany, a jego bieżąca wersja znajduje się zawsze na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem http://75plus.mz.gov.pl/ .

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii I Rehabilitacji Im. Prof. Dr Hab. Med. Eleonory Reicher.

Od sierpnia 2015 osoby cierpiące na schorzenia będące wynikiem starości mogą skorzystać ze stworzonego specjalnie dla nich Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii I Rehabilitacji Im. Prof. Dr Hab. Med. Eleonory Reicher. Jest to szpital, a także placówka naukowa i rehabilitacyjna, która znajduje się w Warszawie. W jego ramach możliwe jest skorzystanie z leczenia szpitalnego, rehabilitacji oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W instytucie wykonywane są wszystkie badania oraz udzielane są porady dotyczące schorzeń będących skutkiem starości. Znajdują się tutaj cztery oddziały szpitalne oraz pięć gabinetów specjalistycznych.

W celu rejestracji w Instytucie konieczne jest posiadanie dowodu osobistego, właściwego wpisu w eWUŚ, a także skierowania od lekarza specjalisty, który ma podpisana umowę z NFZ.