Domy opieki

Domy pomocy społecznej coraz częściej stają się koniecznością, na którą muszą decydować się seniorzy oraz ich bliscy. Nie jest żadną tajemnicą, że nikt, kto ma inną możliwość, nie wybierze tej instytucji, jako miejsca do zamieszkania.

Warto jednak pamiętać, że informacje dotyczące Domów Pomocy Społecznej często są bardzo przesadzone i oparte na mitach czy też uprzedzeniach. Współcześnie zakres usług świadczonych w tego typu instytucjach jest na tyle szeroki i na tak wysokim poziomie, że nie pozwala na określanie Domów Pomocy Społecznej, jako z gruntu złej możliwości.

Dom Pomocy Społecznej – trudna decyzja.

Nie jest żadną tajemnicą, że podjęcie decyzji czy to przez najbliższych czy przez samych seniorów o tym, że przenoszą się do Domu Opieki Społecznej jest wyjątkowo trudnym procesem. Dylematy stające przed osobami, które nie radzą sobie z codziennością często opierają się na wielu uprzedzeniach dotyczących szukania wsparcia w ośrodkach pomocy społecznej w tym Domach Pomocy Społecznej. Trzeba jednak pamiętać, że pomoc społeczna nie jest czymś o co trzeba prosić i tym samym pozbawiać jej innych osób. Będąc  w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej pomoc społeczna zwyczajnie się należy.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że wbrew obiegowej opinii domy pomocy nie są wyłącznie skierowane do osób chorych lub niepełnosprawnych. Podział tych instytucji został przeprowadzony w oparciu o potrzeby, jakie reprezentują osoby starające się o skierowanie do jednego z nich. Co za tym idzie, seniorzy mogą starać się o miejsce  w jednym z domów opieki dla osób starszych.

Wybór domu pomocy.

Szukając dobrego domu opieki dla osób starszych, niezależnie do tego czy będzie on prywatny czy też prowadzona przez niego działalność będzie miała związek z pomocą społeczną trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które pozwolą na podjęcie najlepszej decyzji.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że ośrodek, w którym swoje miejsce ma znaleźć senior musi być i najczęściej jest miejscem, w którym standard opieki medycznej będzie najwyższy z możliwych poza szpitalami. Należy zatem zwrócić uwagę na to, by na miejscu był lekarz, który może nadzorować codzienne czynności.

Niezależnie od tego czy o wyborze domu spokojnej starości lub domu pomocy dla osób starszych decydują sami seniorzy czy tez ich najbliżsi warto zwrócić uwagę na te elementy, które będą miały wpływ nie tylko na kondycję fizyczną pensjonariusza ale także na ich samopoczucie psychiczne. Istotną kwestią jest bowiem to, by osoby przebywające w domu dla osób starszych mogły czuć się w nim komfortowo pod każdym względem. Pozwala to na spokój zarówno po stronie seniora, jak i jego najbliższych.  Domowa atmosfera, przyjazdy personel czy w końcu życzliwi pozostali pensjonariusze mogą zamienić to, co wydaje się koniecznością w spokojny okres radości pośród równych sobie wiekiem przyjaznych ludzi.

Instytucje oferujące pomoc samotnym seniorom, niezależnie od tego czy będą to domy pomocy społecznej, domy opieki na osobami starszymi czy domy spokojnej starości, są rozwiązaniem, które wciąż może budzić pewne kontrowersje. Trzeba jednak jasno sobie powiedzieć, że nawet najbardziej kochający bliscy  nie będą w stanie zapewnić opieki, jaką można otrzymać w jednej z takich ośrodków. Co więcej, możliwość przebywanie pośród swoich rówieśników, osób o podobnych życiowych doświadczeniach i spojrzeniu na otaczający świat może być okazję do wielu wspaniałych znajomości i wspólnego dzielenia się swoimi codziennymi troskami. Warto przy tym pamiętać, że przecież mieszkanie seniora w domu pomocy, niezależnie od jego nazwy nie uniemożliwia bliskim odwiedzin, czy nawet wspólnego spędzania świąt, wakacji czy dowolnie wybranego czasu.