Czy emeryci muszą składać PIT? Rozliczenie PIT przez seniorów

rozliczenie pit emeryta
rozliczenie pit emeryta

Każda osoba, która w 2017 roku pobrała choć jedno świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do końca lutego otrzyma deklarację podatkową.

Będzie to PIT-40A lub PIT-11A. Podatnicy – renciści i emeryci, którzy otrzymali PIT-40A, nie muszą rozliczać się samodzielnie, ponieważ zrobi to za nich ZUS. Jeżeli jednak dorabiają do renty czy emerytury, uzyskują dodatkowe dochody lub chcą skorzystać z ulg, odliczeń i darowizn, wówczas rozliczają się, składając PIT-37 lub PIT-36. Mają na to czas do 30 kwietnia 2018 roku.

Rozliczenie PIT emeryta i rencisty

PIT-40A, to roczne rozliczenie dla osób, które pobierały rentę, emeryturę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, rentę socjalną, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz tych, które nadal je uzyskują.

PIT-11A przesyłany jest tym, którzy nie pobierali świadczeń do końca 2017 roku i w momencie rocznego rozliczenia nie są im one należne. Również osoby, które złożyły oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu z małżonkiem lub dziećmi otrzymują PIT-11A. Dotyczy to także tych, którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z międzynarodowymi umowami, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania. PIT uwzględni również otrzymaną odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe zaliczane do stosunku pracy.

Warunki opodatkowania seniorów

Czy emeryt musi składać PIT? Jeżeli podatnik otrzyma PIT-40A i nie ma innych źródeł dochodu, nie musi rozliczać się samodzielnie. Ma jednak prawo do tego, aby skorzystać z ulg i odliczeń, a także rozliczyć się razem ze współmałżonkiem. Musi jednak wówczas samodzielne wypełnić deklarację. W przypadku otrzymania PIT-11A i uzyskania dochodów z dodatkowej pracy konieczne jest samodzielne rozliczenie podatkowe. Jeżeli rencista dorabia miesięcznie do 200 zł brutto na umowę zlecenie lub o dzieło, nie musi wykazywać tego w zeznaniu podatkowym. Jeżeli zawiera kilka takich umów, lecz żadna nie przekroczy wskazanej kwoty, podatek naliczany jest przez pracodawcę ryczałtowo i nie trzeba tego dochodu uwzględniać w zeznaniu rocznym. Gdy zarobek przekracza 200 zł brutto z jednej umowy, wówczas podatnik składa PIT-11. Jeżeli senior otrzymał PIT-40A, który jest jego jedyną deklaracją o dochodach i nie korzysta z ulg i odliczeń, nie musi nic robić. Ma jednak prawo przekazać 1% dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. W tym celu musi wypełnić jedynie deklarację PIT-OP.