Gdzie szukać pomocy przy spłacie zadłużenia po 60?

Senior couple at home calculating bills

Polacy po 60. roku życia coraz częściej się zadłużają, często popadając w niekończącą się spiralę zobowiązań, z których z czasem nie ma już wyjścia. Popadanie w długi nie jest spowodowane tylko chęcią podniesienia standardu życia na stare lata w formie remontu mieszkania, czy też zakupu nowego samochodu. Zadłużenie często wynika z wypadków losowych, które skutkują koniecznością drogiego leczenia albo chęci pomocy dzieciom, czy wnukom. W takich sytuacjach, jeśli nie można liczyć na pomoc bliskich, często dochodzi do ratowania się w firmach pożyczkowych lub zaciągania nowych zobowiązań w bankach o ile jeszcze instytucje finansowe chcą współpracować. To już ostatnia prosta do popadnięcia w spiralę zadłużenia. W ubiegłym roku, w  Polsce ogłosiło upadłość konsumencką ok. 2100 osób.

Dlatego tak ważne jest odpowiednie planowanie wydatków, zwłaszcza przy skromnych dochodach, jakimi dysponują osoby starsze. Niestety bardzo często w praktyce okazuje się, że Seniorzy rzadko kiedy kontrolują swoje domowe finanse, natomiast chętnie zaciągają nowe długi, nie do końca zdając sobie sprawę w wielu przypadkach
z konsekwencji podpisania kolejnej umowy kredytu, czy też pożyczki.

W takim przypadku istotnym wsparciem ze strony dzieci lub wnuków nie musi być wsparcie finansowe, ale doraźna pomoc w uporządkowaniu dokumentów finansowych, sporządzeniu planu najpotrzebniejszych wydatków i planu terminowej spłaty wszystkich długów. W wielu przypadkach cenną pomocą jest również przekazanie wiedzy na temat finansów np. przeanalizowanie umów kredytowych przed ich podpisaniem czy też wyjaśnienie zawiłości dotyczących danej oferty abonamentowej.

Dodatkowo, w przypadku większych zobowiązań w stosunku do banku, warto mieć świadomość, iż najlepszym rozwiązaniem jest rozmowa z naszym kredyto/pożyczkodawcą na temat naszej sytuacji finansowej. W wielu przypadkach okaże się, że bank jest w stanie realnie przystać na wiele rozwiązań, które umożliwią spłatę zobowiązań w bardziej dostępny dla Seniora – dłużnika sposób.
Temat instrumentów ułatwiających wyjście z sytuacji ogromnego zadłużenia został poruszony w jednym z poprzednich artykułów pt. „Jak sobie poradzić ze spłatą zadłużenia?”, w którym scharakteryzowano m.in. możliwość uzyskania pożyczki hipotecznej lub kredytu konsolidacyjnego, poruszono także temat ryzyka związanego
z tzw. pożyczkami „chwilówkami”.