Hobby emeryta — zdobywanie wiedzy, matura i studia

hobby emeryta matura i studia
hobby emeryta matura i studia

Jedna z prawd o życiu dotyczy tego, by umieć sobie pewne rzeczy odpuszczać. Gorzej, jeśli nie wiemy, jak tę tezę zastosować w życiu i używając jej jako uzasadnienia, pozwalamy, by omijało nas wiele rozwojowych wyzwań. Nie przypadkiem matura zwana jest egzaminem dojrzałości. W pewnym sensie jest to rytuał przejścia, obecny w różnej formie w każdej kulturze.

Cele w życiu warto mieć

Rezygnacja i odpuszczenie rytuału przejścia to trochę jak pogodzenie się z tym, że zatrzymujemy się w miejscu. Posiadanie celów to dążenie do czegoś, a to wyrywa nas z marazmu i nadaje życiu sens. Nie jest ważne czy chodzi o awans w pracy, czy po prostu niespełnione ambicje z młodości, egzamin dojrzałości można zdać w każdym wieku. Zaoczne licea dla dorosłych sprzyjają tej możliwości, nie wymagając jednocześnie wielkich rewolucji w życiu. Nadal na co dzień można oddawać się pracy, opiece nad wnukami czy pasjom. Licea takie są bezpłatne i brak w nich egzaminów wstępnych.

Zajęcia prowadzone w szkole przygotowują do zdobycia średniego wykształcenia, realizują wszystkie obowiązkowe przedmioty, jakie spotyka się w szkole średniej. Ukończenie szkoły wiąże się z podejściem do egzaminu dojrzałości. Warunkiem do osiągnięcia upragnionego dyplomu jest systematyczna nauka, gdyż w przeciwnym razie trudno będzie ten cel zrealizować. A co dalej? Niektórym matura wystarczy, jako coś, co nie udało się w młodości i nie dawało im to spokoju. Dla innych to dopiero początek, bo może się okazać, że zdobywanie wiedzy i nauka okażą się tak wciągające, że zapragną rozpocząć studia.

Hobby emeryta – matura i studia

Pewien starożytny malarz grecki Filoksenos twierdził, że czas pomaga wykształceniu. Im dłużej i głębiej będziemy poznawać różne dziedziny nauki, tym nasza życiowa mądrość będzie pełniejsza, ale nie tylko. Prawdą jest, że wykształcenie, ale przede wszystkim wiedza jest źródłem pewności siebie, wewnętrznej siły, poczucia wartości. Dobrze czuć się ze sobą, to odsuwanie od siebie widma depresji, stagnacji, zgorzknienia. Czas tu nie gra roli, gdyż świat stwarza nam szerokie możliwości. Naukę można podjąć bezpłatnie na wyższych uczelniach w trybie stacjonarnym. Można również uczyć się odpłatnie w trybie wieczorowym czy zaocznym. O przyjęciu zdecyduje matura. Każda uczelnia ma swoje przeliczniki wyników starych matur na punkty decydujące o przyjęciu na studia.

Zachęcające w studiowaniu kierunku związanego z wykonywanym zawodem jest możliwość zaliczenia części zajęć odgórnie, bez konieczności zdawania egzaminów. Łącznie w ten sposób można zaliczyć nawet 50% wszystkich zajęć. Należy jedynie udokumentować kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Bywa, że uczelnia zdecyduje, że doświadczenie danej osoby chciałaby zweryfikować w wybrany przez siebie sposób. Wiele miast dysponuje również uniwersytetem trzeciego wieku dedykowanym dla osób na emeryturze, jako formą aktywizacji seniorów, integracji i rozwoju w obszarach czasem zupełnie nowych niż dotychczasowe wykształcenie czy wykonywany zawód. Jednak takie uniwersytety nie przyjmują wszystkich chętnych. Zainteresowani muszą dowiedzieć się, czy uczelnia ma jakieś kryteria wiekowe, czy związane z poziomem dotychczasowego wykształcenia.

Można również zapisać się na kurs zawodowy potwierdzający nasze kwalifikacje, kursy organizowane przez różne placówki edukacyjne, ale też stowarzyszenia czy fundacje. Jeśli tylko pragnienie zdobywania wiedzy jest w nas naprawdę duże, na pewno dotrzemy do odpowiedniego dla siebie miejsca. Dla chcącego nic trudnego.