Ile pieniędzy brakuje seniorom do poczucia komfortu finansowego?

Ankieta - potrzeby finansowe seniorów

W Polsce większość osób 60+ utrzymuje się z samej emerytury lub renty. Według danych z raportu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2019 r. jest to aż 78 proc. osób, które ukończyły 60 lat. Trzeba jednak pamiętać, że świadczenia wypłacane przez ZUS będą coraz niższe ze względu na proces starzenia się polskiego społeczeństwa i szybko przyrastającą liczbę nowych emerytów.

W budżetach domowych seniorów już teraz często pojawia się luka finansowa. Wiele osób 60+ skarży się, że emerytura nie wystarcza im na wszystkie wydatki w miesiącu.
Dlatego też z pomocą poniższej ankiety chcielibyśmy oszacować średnią wielkość tej luki. Zapraszamy do udzielenia odpowiedzi w naszej anonimowej ankiecie poniżej.

Osoby, które za kilka lat będą przechodziły na emeryturę już dziś powinny zacząć planować, w jaki sposób zapewnić sobie te „brakujące” środki, które pozwolą im żyć względnie komfortowo. Według wielu ekspertów emerytura przyszłości będzie jak puzzle i będzie składać się z wielu mniejszych elementów. Poza najważniejszym świadczeniem z ZUS, będą to m.in. świadczenia zakładowe (świadczenia kapitałowe, PPK, PPE) oraz świadczenia z innych, dobrowolnych źródeł (IKE, IKZE, renta dożywotnia z nieruchomości, lokaty i inwestycje dobrowolne).