Czy emeryt może odliczyć leki od podatku?

odliczenie leków od podatku
odliczenie leków od podatku

W polskim prawie funkcjonuje tak zwana ulga na leki, która stanowi część ulgi rehabilitacyjnej. W praktyce jest to kwota odliczana od podatku w rocznej deklaracji PIT – urząd skarbowy wówczas zleca zwrot nadpłaty podatku.

Niestety nie każdy ma prawo skorzystać z ulgi na leki, nie jest to też zależne od wieku pacjenta. To ulga przewidziana dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Jakie są dokładne zasady przyznawania ulgi na leki i jak się o nią ubiegać?

Kto może skorzystać z ulgi na leki?

https://zycieseniora.com/finanse/ulgi-dla-emerytow. Ulga na leki przysługuje osobom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub osobom, które na swoim utrzymaniu mają osoby niepełnosprawne, jednak muszą być to osoby z kręgu rodziny w rozumieniu prawnym. Zaliczają się więc tutaj małżonek/małżonka oraz dzieci pozostające pod opieką podatnika (nie tylko własne, ale również adoptowane oraz wychowywane w ramach rodziny zastępczej), a także rodzeństwo oraz rodzice podatnika (w tym macocha oraz ojczym), a nawet rodzina ze strony żony/męża. Należy jednak pamiętać, że ewentualne dochody osoby niepełnosprawnej pozostającej pod opieką podatnika nie powinny wynosić wiele więcej niż ustawowa kwota wolna od podatku. Dokładnie mowa tutaj o dwunastokrotności kwoty renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Jakie leki wchodzą w grę?

Co więcej, ulga na leki obejmuje wyłącznie leki, to znaczy produkty wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wskazane przez lekarza specjalistę, zazwyczaj w formie recepty. Oznacza to:

– po pierwsze, że ulga nie obejmuje wszystkich produktów dostępnych w aptekach (na przykład w grę nie będą tutaj wchodzić suplementy diety);

– po drugie, że nie można samemu decydować o tym, jakie leki odliczy się sobie od podatku; należy rozliczać się wyłącznie z leków, które przepisał lekarz specjalista.

Warto dodać, że ulga na leki obejmuje nie tylko leki przyjmowane stale, ale także doraźnie, jeśli spełniają one oczywiście powyższe wymogi. Co ważne, ulga na leki nie obejmuje leków, na które uzyskało się już dofinansowanie.

Górna i dolna granica ulgi na leki – zwrot podatku dla emeryta

Cechą charakterystyczną ulgi na leki jest to, że nie ma ona górnej granicy, ale ma za to dolną — wynoszącą 100 złotych miesięcznie. Oznacza to, że jeśli kwota przeznaczana na leki w ciągu miesiąca nie przekracza 100 złotych, nie można wpisać jej do rocznej deklaracji PIT. Tym samym zwrot nadpłaty nie zostanie zlecony przez urząd skarbowy.

Co więcej, w odpowiednią rubrykę dotyczącą ulg rehabilitacyjnych należy wpisać kwotę, jaką się otrzyma po odjęciu 100 złotych od całkowitego kosztu miesięcznego leków. Dla przykładu jeśli w ciągu miesiąca wydało się na leki 250 złotych, należy odjąć od tej kwoty 100 złotych, co daje 150 złotych. W taki sposób należy podliczyć każdy miesiąc, a do odpowiedniej rubryki podczas wypełniania rocznej deklaracji PIT należy wpisać sumę z wszystkich miesięcy – urząd skarbowy zleci zwrot nadpłaty w takiej wysokości. Pożądana rubryka znajduje się w załączniku PIT/O, a zatytułowana jest „Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych”.

Dokumenty potrzebne do uzyskania ulgi na leki

Aby skorzystać z ulgi na leki, należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzję o przyznaniu renty, a poniesione koszty leków udokumentować za pomocą faktur. Przedłożyć należy także pisemne zalecenia lekarza specjalisty.