Jak napisać intencję mszalną za zmarłego?

hobby emeryta matura i studia
hobby emeryta matura i studia

Jak sformułować intencję mszalną za zmarłego? Do kogo się udać w celu zamówienia Mszy i jaki jest jej koszt? Msza Święta w polskiej i chrześcijańskiej kulturze to najwyższa pomoc, jaką można udzielić chrześcijaninowi po śmierci. Jest to swoista prośba o zbawienie poprzez wstawiennictwo Jezusa Chrystusa.

Uroczystość Wszystkich Świętych

Pierwszego listopada wspominamy nie tylko osoby oficjalnie uznane za święte, ale przede wszystkim ludzi, których życie nacechowane było świętością. W tym wybranym dniu pamięta się o męczennikach chrześcijańskich. Jest to także święto wszystkich, dla których celem jest życie prowadzące do zbawienia. Dzień Wszystkich Świętych ma przypo-minać wiernym o powołaniu do świętości, bez względu na drogę, którą obrali: małżeństwa czy kapłaństwa. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Jednak to od nas samych zależy, w jakim stopniu przyjmiemy od Boga dar świętości. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest, jak wszyscy powszechnie uważają, świętem zmarłych. Dopiero następnego dnia, drugiego listopada wierni obchodzą święto zmarłych. Popularna nazwa tego święta to Zaduszki. Jest to też dzień modlitwy za wszystkie dusze, które pokutują w czyśćcu i nie trafiły jeszcze do nieba. Pierwsze dni listopada przypominają nam o naszych bliskich zmarłych, których już z nami nie ma. Chrześcijanie wierzą w życie pozagrobowe, dlatego warto pomodlić się w intencji tych, którzy odeszli. Msza za zmarłych jest zwykle odprawiana w intencji dusz pokutujących w czyśćcu.

Ile kosztuje msza w intencji zmarłego?

Każdy może zamówić Mszę za zmarłego. Wystarczy udać się do kancelarii parafialnej. Jeżeli starsza osoba ma problemy z poruszaniem, może zamówić mszę online. Wystarczy pomoc osoby trzeciej. A ile kosztuje msza za zmarłego? Nie ma żadnego oficjalnego cennika. Obowiązuje zasada „co łaska”. Oczywiście opłata może zależeć od liczby zmarłych, za które ma zostać odprawiona msza, a także od liczby nabożeństw.

Jak się pisze intencje mszalne?

Jak napisać intencję? Najlepiej sformułować ją jak najprościej i zmieścić w jednym zdaniu. Jeżeli chcemy, możemy skorzystać z gotowych wzorów, które często są zamieszczane na stronie internetowej każdej parafii. Oto przykłady intencji mszalnych za zmarłych:

  • Za zmarłego Jana w pierwszą rocznicę śmierci,
  • O dar nieba dla zmarłej Teresy,
  • Za zmarłego Marka w trzydziesty dzień po śmierci,
  • Za zmarłego Tomasza w 10 rocznicę śmierci,
  • Za wszystkich zmarłych z rodziny Kowalskich,
  • Za zmarłą Halinę Nowak w dwudziestą rocznicę śmierci.

Możemy formułować intencje za zmarłych z danej grupy społecznej np. policjantów lub użyć bardzo popularnej formuły:

  • Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

Intencje pogrzebowe muszą być przedstawione w krótki i zwięzły sposób. Powinny zawierać imię, czasami nazwisko (jeśli tego sobie życzy rodzina) i informację, która to rocznica śmierci. Pamiętajmy o wielkiej mocy mszy za zmarłych. Nie tylko w okresie świąt listopadowych, ale i przez cały rok.