Odwołanie od decyzji ZUS, jak napisać i złożyć wniosek

odwołanie od decyzji zus

Składając wniosek odwoławczy od decyzji ZUS, trzeba spełnić kilka bardzo istotnych kryteriów. Nie można ich pominąć, ponieważ będzie to skutkowało odrzuceniem wniosku z urzędu. Aby zrobić to skutecznie, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami.

Dlaczego nie przyjęto Twojego wniosku

Komisja ZUS-owska rozpatrująca Twój przypadek może według ustalonych norm ustalić decyzję we wnioskowanej sprawie. Nawet negatywne rozpatrzenie zapytania nie przekreśla Twoich szans na pozytywny finał sprawy. Przysługuje Ci prawo do złożenia pisma i uruchomienia procedury odwoławczej. Możesz się zastanawiać: „Gdzie znajdę wzór odwołania od decyzji ZUS?”, „Jak mam napisać takie pismo”?

Czy pisać wniosek samodzielnie

Istnieją pewne wzory sporządzania pism odwoławczych do ZUS-u. Możesz je wykorzystać po wcześniejszym odnalezieniu w Internecie. Nie ma jednak sztywno ustalonych reguł dotyczących wyglądu takiego dokumentu. Jeśli jednak nie czujesz się na siłach, by zrobić to samemu, możesz skorzystać z pomocy osób tym się zajmujących.

Co zawrzeć we wniosku

Przede wszystkim pamiętaj o czasie złożenia pisma do sądu za pośrednictwem właściwego dla Ciebie organu rentowego. Masz na to miesiąc, który liczony jest od daty doręczenia dokumentu z ZUS. W przypadku przekroczenia tego terminu może się okazać, że Twój wniosek nie będzie uwzględniony. Forma takiego dokumentu może być zarówno pisemna, jak i ustna. W przypadku drugiej opcji należy udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złożyć zeznanie, z którego urzędnik spisze protokół.

Pismo powinno zawierać numer decyzji, od której się odwołujesz wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. Napisz również to, czego się domagasz. Wszystko to musi być poparte odpowiednimi dokumentami. Zatwierdzasz pismo przez swój własnoręczny podpis. Możesz się zastanawiać czy napisane odwołanie zawieźć osobiście, czy wysłać pocztą. Najlepiej jest osobiście je doręczyć. Unikniesz wtedy niepotrzebnego stresu związane z nadaniem listu.

Procedury związane z wnioskiem odwoławczym

Dostarczenie pisma do organu rentowego skutkuje rozpoczęciem działań administracyjnych, które mają na celu ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku gdy uprawniony do tego podmiot zgodzi się z Twoim wnioskiem, może dokonać zmian w decyzji, która Cię dotyczy. Wtedy ZUS nie rozpatruje sprawy dalej, a zostaje ona rozstrzygnięta na Twoją korzyść.

Jednak najczęściej dzieje się tak, że odwołanie nie przynosi pomyślnych skutków dla wnioskodawcy. Organ rentowy ma jednak obowiązek złożyć komplet dokumentów tj. decyzję, Twój wniosek i jego rozpatrzenie do sądu. Tam następuje dalszy bieg sprawy. Najczęściej dzieje się to natychmiast, ale ZUS ma na to czas do 30 dni.

Ile kosztuje złożenie wniosku

Kwestionowanie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest ustawowo zwolnione z opłat sądowych. Dlatego warto z niego korzystać nawet w przypadku negatywnego rozpatrzenia sprawy. Można w ten sposób wyczerpać wszystkie możliwe środki, by walczyć o przysługujące wsparcie finansowe. Ewentualne koszty ponosisz, gdy korzystasz z usług osób trzecich do pomocy w napisaniu odwołania.