Wniosek o emeryturę w 2020 roku — jak napisać i gdzie złożyć?

Emerytura

W 2020 roku wiele osób będzie ubiegać się o emeryturę na nowych zasadach. Oznacza to, że o emeryturę mogą ubiegać się kobiety, które ukończyły 60 rok życia, z czego przepracowały 20 lat, oraz mężczyźni mający co najmniej 65 lat o stażu pracy wynoszącym co najmniej lat 25.

Osoby o mniejszym stażu pracy otrzymają emeryturę, jednak niższą od gwarantowanej, która wynosi obecnie 1029,80 złotych brutto.

Jak napisać wniosek o emeryturę?

Emerytura nie jest przyznawana automatycznie. Do przyznania emerytury zawsze dochodzi na wniosek osoby zainteresowanej. Gotowy wzór wniosku o emeryturę do wypełnienia można uzyskać w placówce ZUS-u lub pobrać go z oficjalnej strony internetowej ZUS-u (wszelkie potrzebne wzory pism dotyczących ubiegania się o emeryturę znajdziesz tutaj: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/przyznanie-emerytury).
Do ustalenia wysokości emerytury potrzebne będzie przedłożenie dokumentów poświadczających staż pracy przed 1999 rokiem (najlepiej zaświadczenie Rp-7 wystawione przez pracodawcę) oraz zaświadczenie o rozwiązaniu ostatniej umowy o pracę.

Gdzie złożyć wniosek o emeryturę?

Wypełnione dokumenty można dostarczyć osobiście do placówki ZUS w swojej okolicy lub przesłać poprzez profil elektroniczny PUE ZUS (zarejestruj się tutaj: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi). Należy jednak pamiętać, że aby wysłać wniosek drogą elektroniczną, konieczne jest poświadczenie go poprzez profil zaufany ePUAP (załóż profil zaufany: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany) lub podpis elektroniczny.

Kiedy złożyć wniosek o emeryturę?

Termin złożenia wniosku o emeryturę jest bardzo ważny, ponieważ wysokość emerytury zależna jest nie tylko od stażu pracy, ale także od mechanizmu waloryzacji. W roku 2020 waloryzacja nastąpiła w marcu. Najmniej korzystnym miesiącem składania wniosku o emeryturę jest obecnie czerwiec 2020 roku. Natomiast najkorzystniejsze mają być miesiące wakacyjne – lipiec i sierpień – a także wrzesień. To oznacza, że osobom składającym wniosek w tych miesiącach, ZUS przyzna nieco wyższą wartość emerytury.
Pamiętajmy przy tym, że wniosek o emeryturę można złożyć już 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Natomiast jeśli data urodzin wypada szczególnie niekorzystnie względem mechanizmu waloryzacji, nic nie stoi na przeszkodzie, aby kontynuować w razie możliwości pracę i zawnioskować o przyznanie emerytury w roku kolejnym.

Kiedy otrzymamy emeryturę po złożeniu wniosku?

W przypadku rozwiązania już stosunku pracy emeryturę otrzymuje się w kolejnym miesiącu od złożenia wniosku, jeśli wszystkie dokumenty zostały złożone poprawnie i w komplecie. Jeśli stosunek pracy nadal jest zawiązany, emerytura zostanie przyznana dopiero po jego rozwiązaniu.
Do kolejnych wyjątków należą renciści. W sytuacji, w której osoba ubiegająca się o emeryturę pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy, mogą wystąpić trudności przy przyznaniu emerytury lub może zostać wstrzymana wypłata renty. Przy tym jeśli emerytura zostanie przyznana, jej wysokość nie będzie mogła wynosić mniej niż przyznana wcześniej renta.