Jakie zmiany zaszły w projekcie „Leki 75+” w 2017 roku?

medicine, pharmaceutics, health care and people concept - happy pharmacist showing drug to senior man customer at drugstore

We wrześniu 2016 roku wystartował rządowy projekt „Leki 75+”, którego celem jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do leków dla osób, które ukończyły 75 lat.

Bezpłatne leki dla seniorów

Obecnie po roku jego obowiązywania Ministerstwo Zdrowia podsumowuje go w następujących liczbach: 2,2 miliony seniorów skorzystało z bezpłatnych leków, 1530 pozycji na liście bezpłatnych Leków 75+, 40 milionów wydanych opakowań bezpłatnych leków dla seniorów, a koszt tego wszystkiego to 564 miliony złotych w 2017.

W pierwszym okresie od uruchomienia projektu, pojawiały się głosy, że lista leków objętych refundacją nie uwzględnia wielu popularnych preparatów stosowanych w leczeniu często spotykanych wśród seniorów schorzeń, takich jak np. cukrzyca, jaskra, choroba Parkinsona czy nadciśnienie tętnicze. Zobacz: Tanie zamienniki leków dla Seniora

Już w styczniu 2017 roku pojawiła się aktualizacja listy leków objętych programem „Leki 75+”, gdzie do wykazu dodano 8 nowych pozycji:

  • preparaty insulin ludzkich i analogów szybko działających z grupy limitowej 14.1, hormony trzustki – insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich;
  • leki zawierające substancję czynną pramipexolum do stosowania w leczeniu pacjentów z objawami idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania – zjawisko „on-off”);
  • lek zawierający umeclidinii bromidum do stosowania u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w ramach leczenia podtrzymującego.
    Jednocześnie spośród wielu leków obecnych na tej liście, a stosowanych u pacjentów z chorobą i zespołem Parkinsona usunięto leki zawierające substancję czynną biperidenum.

Minęło pięć miesięcy i dnia 1 maja 2017 roku w życie wszedł nowy wykaz leków refundowanych. Zgodnie z nim na liście leków dla seniorów rozszerzono opcje terapeutyczne w leczeniu choroby Parkinsona, dodając produkt leczniczy z substancją złożoną zawierającą lewodopę i karbidopę.

Lista refundowanych leków

W wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującym od 1 września 2017 r. lista bezpłatnych leków dla seniorów zawiera już 1530 pozycji (692 preparatów) obejmujących 113 substancji czynnych. Aktualny wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest zawsze dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego. Natomiast w części A1 obwieszczenia refundacyjnego znajduje się informacja o wskazaniach objętych refundacją.

Jak dokładnie działa projekt „Leki 75+”?  Projekt ten jest skierowany do wszystkich pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na leki ukończyli 75. rok życia, ze schorzeniem mieszczącym się w zakresie wskazań objętych refundacją. Wiek pacjentów jest weryfikowany przez numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia). Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.