Jak obliczyć emeryturę

Emerytura to okres w życiu, który czeka na każdego z nas. Niezależnie od tego, czy jest to wciąż jeszcze odległa perspektywa, czy też coraz bliższa zmiana warto mieć świadomość tego, na jaką kwotę świadczenia emerytalnego możemy liczyć po zakończeniu naszej aktywności zawodowej. Dlatego warto zapoznać się, ze sposobami przeliczania emerytury.

Zmiany w emeryturach od roku 2017.

Na wstępie trzeba przypomnieć, że obecny rząd dokonał zmian w prawie emerytalnym, które przywracają obowiązujący jeszcze do niedawana wiek emerytalny. Tym samym od 1 października 2017 roku Polacy będą mogli przechodzić na emeryturę w wieku 65 lat, natomiast Polki po ukończeniu 60 lat.

Kolejną istotną zmianą dotyczącą emerytur jest podniesie kwoty najniższego świadczenia. Od 1 marca 2017 roku zarówno nowi, jak i obecnie emeryci mogą liczyć na otrzymywanie co miesiąc kwoty nie mniejszej niż 1 000,00 zł.

Wyliczenie emerytury.

Ustawowe definicje dotyczące wyliczania emerytury potrafią przysporzyć bólu głowy. Gąszcz określeń, wskazań i używanego przy tym urzędowego języka nie pozwala na odgadnięcie przez zwykłego Kowalskiego, ile będzie wynosiła jego emerytura.

Na szczęście wysokość świadczenia nie musi być tajemnicą. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że system emerytalny w naszym kraju ulega i będzie ulegał zmianom. Podobnie, jak ogólna sytuacja gospodarcza, która wpływa choćby na szybkość wzrostu dochodów. Nie mniej jednak, jeżeli do emerytury pozostało nam niewiele czasu, przyszłość może zostać nieco odsłonięta, a wysokość świadczenia emerytalnego przestanie być tajemnicą. Wszystko, co dzisiaj trzeba wiedzieć to wysokość obecnych zarobków, liczbę przepracowanych lat oraz przewidywany przebieg kariery zawodowej. Tych kilka podstawowych wskaźników pozwala na oszacowanie, w jakiej wysokości będzie przekazywane świadczenie emerytalne.

Jak wyliczyć emeryturę?

Z uwagi na zawiłości ustawowych zapisów z pomocą w oszacowaniu przyszłej emerytury przychodzi przygotowany w tym celu przez ZUS. W tym celu należy wpisać w przeglądarkę internetową  adres: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/kalkulatory-emerytalne/emerytura-na-nowych-zasadach/kalkulator-emerytalny-prognozowana-emerytura.  Znajdujące się tam narzędzie, na podstawie: obecnych zarobków, liczby lat pracy oraz czasu, który pozostał do przejścia na emeryturę, oszacuje wysokość przyszłej emerytury. Oczywiście kalkulator zakłada także, że nasze obecne wynagrodzenie będzie wzrastało. Ponadto mając na uwadze dynamikę zmian gospodarczych kalkulator przyjmuje także szereg zmiennych, które dodatkowo urealniają wyliczenie. Brane pod uwagę są zatem przewidywane: wzrost PKB, inflacja oraz staż pracy.

Sprawdzamy u źródła.

Chcąc sprawdzić jaką emeryturę do tej pory wypracowaliśmy należy zalogować się na stronę Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Usług Społecznych  https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi. Podobnie, jak na stronie KNF także i tutaj możliwe jest oszacowanie emerytury na podstawie obecnych lub przyszłych zarobków. Podstawową zaletą PUE jest jednak to, że pozwala ona na sprawdzenie, jakiej wysokości emeryturę udało się wypracować do dziś. Co istotne informacja ta jest podawana na podstawie już opłaconych składek emerytalnych.

Dzięki Platformie Usług Elektronicznych możliwe jest także sprawdzenie, czy nasz pracodawca regularnie i w pełnej wysokości  opłaca składki. Warto zatem regularnie zaglądać na ten portal.