Okres ochronny przed emeryturą – fakty i mity

Okres ochronny przed emeryturą
Okres ochronny przed emeryturą

Sprawdź, jakie przysługują Ci prawa przed przejściem na emeryturę. Kiedy obejmuje Cię okres ochronny i czy pracodawca może zmienić Ci warunki pracy?

Zmieniło się prawo dotyczące ochrony przedemerytalnej. Gwarantuje ono ochronę kobietom, które urodziły się między 2 lipca 1956 a 1 października 1961 oraz mężczyznom urodzonym między 2 lipca 1951, a 1 października 1956. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni w tym przedziale wiekowym będą chronieni przed zwolnieniem z pracy. Co więcej także po 60 i 65, kiedy będą już mieli prawo do świadczeń.

Niższy wiek emerytalny

Nowa ustawa, która weszła w życie 1 października 2017 roku obniża wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Dla osób w wieku przedemerytalnym zostały zaplanowane przepisy przejściowe, które zapewniają im ochronę także po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego.

Tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę

Ochrona przedemerytalna obejmuje tylko osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie jest tutaj istotne, czy to kontrakt na czas określony, nieokreślony, czy nawet okres próbny. Umowa nie być także na cały etat. W przypadku gdy pracujesz na 1/4 etatu, pół etatu, to okres ochronny dalej Cię obowiązuje.

Osoby, korzystające już wcześniej z ochrony emerytalnej, nie stracą nic w wyniku obniżki wieku emerytalnego — będą mogły korzystać z ochrony aż do osiągnięcia wieku, w którym przeszłyby na emeryturę według starych przepisów, które obowiązywały do 30 września 2017.

Także osoby, które od wejścia ustawy, czyli 1 października 2017 nie korzystały z ochrony emerytalnej, a do obniżonego wieku emerytalnego zostało im mniej niż 4 lata, będą chronione przez 4 laty od wejścia w życie nowych przepisów.

Kiedy okres ochronny nie obowiązuje?

Ochrona przedemerytalna nie będzie obowiązywała, gdy pracownik uzyskał prawo do renty np. z tytułu niezdolności do pracy. W sytuacji, gdy istnieją podstawy do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika — pracodawca dalej może zwolnić seniora nawet mimo okresu ochronnego. Co więcej, nie obowiązuje ona także wtedy, gdy pracodawca ogłasza upadłość bądź likwidację zakładu pracy.

Pensja seniora także w kilku przypadkach może być obniżona w przypadku restrukturyzacji i reorganizacji firmy oraz związanej z tym redukcji etatów – szczególnie gdy w firmie przeprowadzane są zwolnienia grupowe.

Czy pensja jest taka sama?

Jak w świetle nowych przepisów wygląda kwestia pensji? Szef może obniżyć pensje, a także zmienić stanowisko pracy seniorowi poprzez tzw. wypowiedzenie zmieniające — przy czy nowe zasady powinny obejmować wszystkich pracowników bądź grupę, do której należy pracownik.

Taka zmiana jest także uzasadniona w przypadku, gdy pracownik nie jest już zdolny do wykonywania dotychczasowej pracy i zostało to potwierdzone orzeczeniem lekarskim.

Warto wiedzieć więcej o nowych przepisach dotyczących okresu ochronnego przed emeryturą. Dzięki temu znasz swoje prawa, jak i jesteś w stanie ich dochodzić w przypadkach wszelkich możliwych naruszeń. Pamiętaj o tym, gdy szef zaproponuje Ci coś, co będzie wydawało Ci się sprzeczne z tym, co czytałeś na temat nowych przepisów. Dzięki powyższym przepisom masz pewność trwałości zatrudnienia, jak i wiesz, że Twoje ostatnie lata pracy przed emeryturą będą spokojne i stabilne.