Co to jest emerytura pomostowa i dla kogo ona jest?

Emerytura pomostowa
Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa jest już z nami od lat, a konkretniej została uchwalona w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 roku. Kiedy należy się emerytura pomostowa?

Przysługuje ona osobom ubezpieczonym, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i były zatrudnione przy pracach o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. To jednak nie wszystkie wymagania, jakie trzeba spełnić, aby na taką emeryturę się załapać.

Ustawa o emeryturach pomostowych

Warunki emerytury pomostowej są jasno sprecyzowane. Od kiedy na emeryturę pomostową? Wedle ustawy kobiety, które ubiegają się o emeryturę pomostową, muszą mieć skończone co najmniej 55 lat życia, z czego 20 lat musi być objęte stażem ubezpieczeniowym. Mężczyźni z kolei – 60 lat życia i 25 lat stażu ubezpieczeniowego.

Co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach (lub o szczególnym charakterze) musi zostać udowodnione. Praca ta musiała być wykonywana przed 1 stycznia 1999 roku i po 31 grudnia 2008 roku oraz znajdować się w wykazach prac. Oczywiście renta pomostowa obowiązuje po rozwiązaniu stosunku pracy, który powinien mieć charakter ciągły i pełny. Takie warunki do emerytury pomostowej należy spełnić.

Emerytury pomostowe – wykaz zawodów

Prace w szczególnych warunkach, to na przykład te wykonywane na wodzie i pod wodą (rybacy itp.), pod ziemią (górnicy), w warunkach szczególnie gorących lub zimnych, przy podwyższonym ciśnieniu atmosferycznym oraz bardzo ciężkie i ciężkie prace fizyczne z dużym obciążeniem statycznym.

Określenie “prace o szczególnym charakterze” dotyczy tych prac, które wiążą się z wyjątkową sprawnością psychofizyczną lub wielką odpowiedzialnością. Prace te zostały objęte emeryturą pomostową, ponieważ wraz z wiekiem predyspozycje do wykonywania tych prac maleją, co może stwarzać zagrożenie publiczne. Chodzi tutaj między innymi o ratowników medycznych, maszynistów, operatorów żurawi wieżowych i kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Ile można dorobić na emeryturze?

Przy zwykłej emeryturze nie tak łatwo przekroczyć próg “dorabiania”, jak w przypadku emerytury pomostowej. Przede wszystkim w przypadku tej wyjątkowej, wcześniejszej emerytury, trzeba zatrudnić się w normalnych warunkach. Jeśli powrócimy do pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, nasza emerytura pomostowa zostanie całkowicie wstrzymana.

Aby otrzymywać emeryturę pomostową w pełnej wysokości, na umowie o pracę w normalnych warunkach nie można zarabiać więcej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość owego przeciętnego wynagrodzenia waha się w zależności od kwartału, dlatego trzeba śledzić ogłoszenia w GUS. Limit jest jednak dosyć spory, bo kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi obecnie niecałe 5 tysięcy złotych brutto, z czego 70% to 3500 zł. Emerytura pomostowa zostanie wtedy zmniejszona o kwotę przekroczoną. Jeśli będziemy zarabiać 130% przeciętnego wynagrodzenia (6500 zł), emerytura pomostowa zostanie wstrzymana przez Fundusz emerytur pomostowych przynależący do ZUS-u.