Dług w chwilówce – jak sobie z nim poradzić?

Chwilówka

W życiu zdarzają się sytuacje, które zmuszają do wzięcia szybkiej pożyczki. Chwilówka bywa ratunkiem na nieoczekiwane wydatki czy pomocą przy rosnących kosztach utrzymania. Zaciągnięcie takiej pożyczki jest stosunkowo łatwe, co sprawia, że ta decyzja nie zawsze jest dobrze przemyślana. Efektem może być problem ze spłatą zadłużenia. Początek nowego roku to dobry czas, by uregulować wszystkie zaległe sprawy. Jak poradzić sobie z długiem pożyczki chwilówki?

Właściwa odpowiedź na postawione wyżej pytanie zależna jest od etapu, na jakim znajduje się sprawa. To dopiero determinuje określone działania zwane oddłużaniem. Przejdźmy od razu do rzeczy. Specjaliści z Kancelarii EUROLEGE podają, że wyróżniamy zasadniczo trzy etapy windykacji:

  • windykacja przedsądowa,
  • windykacja sądowa,
  • windykacja komornicza.

Każda z nich różni się od siebie i umożliwia różne metody walki z długiem. Jakie?

  1. Etap przedsądowy

W przypadku postępowania przedsądowego mamy do czynienia z klasyczną windykacją. Polega ona na różnego rodzaju wezwaniach do zapłaty i monitach. Mogą one mieć charakter pisemny albo telefoniczny. Niektóre firmy pożyczkowe korzystają z pomocy windykatorów terenowych, ale to zdecydowana mniejszość. Zazwyczaj windykacja polubowna (przedsądowa) ma charakter zdalny.

Na tym etapie sprawy wszystko, co robi dłużnik, jest dobrowolne. Nawet wtedy, gdy druga strona grozi postępowaniem sądowym albo komorniczym. Firma pożyczkowa czy też windykacyjna nie może przymusowo postępować z osobą dłużnika. W skrajnych przypadkach może dochodzić jednak do nadużywania praw przez pożyczkodawców czy windykatorów. Za takie działanie można uznać ciągłe nachodzenie w miejscu zamieszkania czy pracy albo telefonowanie o każdej porze dnia i nocy. Nazywamy to wówczas uporczywym nękaniem, co kwalifikowane jest już jako przestępstwo.

  1. Etap sądowy

Jeśli windykacja polubowna zawodzi, wówczas firmy pożyczkowe wykonują jedną z dwóch czynności. Pozywają dłużnika do sądu o zapłatę albo sprzedają dług do firmy windykacyjnej i ta dopiero składa pozew o spłatę. W jednym i drugim przypadku należy być bardzo czujnym.

Prawnicy z Kancelarii EUROLEGE wskazują wprost, że pozwany konsument na działanie w większości przypadków ma nie więcej niż dwa tygodnie od dnia otrzymania przesyłki z sądu. Jeśli nie zareaguje, czeka go przykra przygoda z komornikiem.

Jacek Andrzejewski, ekspert z Kancelarii EUROLEGE wskazuje: – W większości spraw sądowych przeciwko firmom pożyczkowym jesteśmy w stanie zmniejszyć kwotę do zapłaty. Bardzo dużo spraw po naszej interwencji kończy się oddaleniem powództwa w całości, czyli pełną wygraną i sądowym anulowaniem długu. Naszym zadaniem jest maksymalizowanie korzyści naszego Klienta. Dlatego też, jeśli nie udaje się wygrać w całości, to zawsze staramy się możliwie zmniejszyć zadłużenie. Korzystamy od wielu lat ze sprawdzonych metod antywindykacji sądowej, które przez cały czas udoskonalamy, podnosząc naszą skuteczność.

Najważniejsza w sprawach sądowych jest dyscyplina i terminowość. Zgłoszenie się przez osobę zadłużoną w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania pisma sądowego umożliwia podjęcie pomocy prawnej. Skuteczne wniesienie środka zaskarżenia daje szansę na uzyskanie sądowego oddłużenia.

  1. Etap komorniczy

Ostatnim etapem jest postępowanie komornicze. Jak twierdzi Jacek Andrzejewski z EUROLEGE – Nie ma się co łudzić, większość spraw na etapie komorniczym musi skończyć się wyłącznie negocjacjami z wierzycielem. Jednak jest pewien kaliber spraw, nie tak rzadko występujący, który umożliwia umorzenie egzekucji i odzyskanie wszystkich pieniędzy zabranych przez komornika. O jakie sprawy chodzi? Generalnie o te, w których osoba zadłużona nie wiedziała nic o sprawie sądowej, a komornik pojawił się bez wcześniejszego powiadomienia.

Kiedy takie pominięcie pozwanego przez sąd może mieć miejsce? Z doświadczenia prawników Kancelarii EUROLEGE niemal 99% przypadków stanowią trzy sytuacje:

  • zmiana miejsca zamieszkania po zawarciu umowy pożyczki,
  • wyprowadzka za granicę,
  • zmiana nazwiska po zawarciu umowy pożyczki.

W większości takie historie miały kiedyś miejsce w e-sądzie. Chociaż zdarzały się także sprawy, w których sąd tradycyjny (głównie sąd rejonowy) kierował przesyłki na nieprawidłowy adres pozwanego albo jego nieprawidłowe nazwisko. Wówczas przesyłka wracała do sądu jako skutecznie doręczona, chociaż pozwany o całej sprawie nic nie wiedział. Taką okoliczność określa się prawnie fikcją doręczenia. Przepisy aktualnie zostały zmienione, ale w sprawach starszych niż dwa lata nadal mamy z nią do czynienia i to w całkiem sporej liczbie.

Co zrobić, kiedy nagle pojawia się w naszym życiu komornik, a my o żadnej sprawie sądowej nie wiedzieliśmy? W takiej sytuacji koniecznie trzeba podjąć szybkie działania. Po pierwsze, ustalić ewentualne błędy po stronie sądu. Po drugie złożyć do sądu odpowiedni wniosek, a także powiadomić komornika i wierzyciela o zaistniałym stanie rzeczy. Jest to działanie wielokierunkowe i wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Zalecamy zatem, aby w takich trudnych przypadkach skorzystać z pomocy prawników zajmujących się tematyką oddłużeniową.

Jakie korzyści może przynieść skuteczne działanie na etapie komorniczym? Jacek Andrzejewski z Kancelarii EUROLEGE mówi wprost: – Jesteśmy wówczas w stanie nie tylko umorzyć egzekucję komorniczą i zapewnić ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd, ale także odzyskać wszystkie zabrane przez komornika w toku niesłusznie prowadzonej egzekucji pieniądze.

Jak widzisz, niezależnie na jakim etapie windykacji jest dług, możesz podjąć odpowiednie kroki, aby uwolnić się od zadłużenia. Nie zwlekaj z działaniem, a jeśli trzeba, skorzystaj z pomocy prawników.