Dopłata do emerytury za wychowanie dzieci

Dopłata do emerytury

Wysokość emerytury zależy głównie od długości okresu odprowadzania składek do ZUS-u. Przy obliczaniu swojej emerytury trzeba jeszcze jednak brać pod uwagę takie czynniki jak minimalny staż pracy, waloryzację czy inflację, ale również warto orientować się w dodatkach do emerytur.

Od 2015 roku dostępna jest dopłata do emerytury za dzieci, a od marca 2019 r. w ramach programu MAMA 4 PLUS minimalna emerytura gwarantowana obowiązuje również osoby, które poświęciły życie zawodowe na wychowywanie dzieci. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Dopłata do emerytury za dzieci

Dopłata do emerytury za dzieci od 2015 roku przyznawana jest kobietom urodzonym po 1949 roku, ale mającym obliczone emerytury na nowych zasadach, tj. po 1999 r. Niestety osoby urodzone przed 1949 rokiem ani te, którym przyznano emerytury na starych zasadach, nie mogą skorzystać z dodatku. Dodatkowym obowiązkowym kryterium przyznania tego dodatku jest osiągniecie minimalnego stażu pracy, który wynosi 20 lat (dla kobiet). Dopłata przyznawana jest wyłącznie na specjalny wniosek osoby zainteresowanej. Dlatego przy składaniu wniosku o przyznanie emerytury warto dopytać osobę w urzędzie o ten dodatek, aby nam to nie umknęło. W końcu za każde wychowane dziecko uwzględniana jest niemała kwota i w przeliczeniu na miesięczną wysokość emerytury może być to nawet dodatkowe paręset złotych.

Informacje na temat tej dopłaty trudno znaleźć na stronie internetowej ZUS-u, to samo dotyczy wniosku. Można powiedzieć, że dodatek ten został ukryty w druku ZUS-ER-WPS-O2 zatytułowanym po prostu „Wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia emerytalno-rentowego”.

Dodatek MAMA 4 PLUS

W marcu tego roku wszedł w życie nowy dodatek emerytalny. Przyznawany jest wszystkim, którzy skupili się na wychowywaniu dzieci i niekoniecznie osiągnęli minimalny wymagany dwudziestoletni staż pracy. Warunkiem kategorycznym uzyskania tego wyrównania do wysokości minimalnej emerytury gwarantowanej, która aktualnie wynosi 1100 zł, jest wychowanie co najmniej czworga dzieci. Nowa dopłata do emerytury za dzieci jest ukłonem w stronę osób, które nie były w stanie wypracować sobie nawet 1000 zł emerytury, co nie oznacza, że w swoim życiu nic nie robiły. Poświęcenie się wychowywaniu dzieci to bardzo wymagająca praca na okrągło.

Dopłata do emerytury za dzieci MAMA 4 PLUS nazywana jest inaczej „matczyną emeryturą”, choć przyznawana jest nie tylko kobietom, ale również mężczyznom. Ojciec może ubiegać się o ten dodatek, jeśli matka z jakiegoś powodu zrezygnowała z wychowywania dzieci lub zmarła. Dodatek nie obejmuje wyłącznie dzieci biologicznych — pod uwagę brane jest każde dziecko, które wychowaliśmy.

Aby uzyskać dodatek MAMA 4 PLUS, należy złożyć w ZUS-ie wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Do uznania wniosku potrzebne będą też dodatkowe dokumenty, takie jak akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu w sprawie sprawowania pieczy nad dziećmi czy orzeczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej.

Przeczytaj także kiedy przejść na emeryturę.