Domy Seniora – czy warto wziąć je pod uwagę jako alternatywę dla samodzielnego mieszkania.

Old lonely woman sitting near the window in his house.

Relacje seniora z jego najbliższymi nierzadko wystawione są na wiele mogących tworzyć napięcia sytuacji. Często dzieje się tak niezależnie od woli osoby starszej, a jedynie wskutek odmiennych potrzeb ich rodziny.

W takich momentach seniorzy mogą stanąć przed trudną decyzją dotyczącą możliwości zmiany miejsca zamieszkania na takie, gdzie wspólnie z innymi osobami w podobnym wieku będą mogli znaleźć się pod całodobową opieką. Miejscem tym są domy seniora.

Domy seniora, czego można oczekiwać?

Ośrodki, jakimi są domy seniora to specjalistyczne punkty, w których osoby w podobnym, dojrzałym wieku przebywają znajdując się pod całodobową opieką specjalnie do tego przygotowanych pracowników. Osoby starsze mogą, zatem liczyć na wsparcie w codziennych czynnościach, a także opiekę lekarza i pielęgniarki.

Główną cechą domów seniora jest to, że jego lokatorzy to osoby w zbliżonym wieku o podobnych zainteresowaniach i życiowych doświadczeniach. Dzięki temu możliwe jest poczucie wspólnoty i spędzania czasu w towarzystwie rozumiejących się wzajemnie ludzi. Jednocześnie, co do zasady, domy seniora oferują swoim pensjonariuszom jednoosobowe pokoje, które zapewniają prywatność i poczucie bezpieczeństwa. Warto przy tym zaznaczyć, że seniorzy nie są pozostawieni sami sobie na całe dnie. Pracownicy domów seniora organizują różnego rodzaju atrakcje w postaci gier, zajęć kulturalnych lub sportowych.

Trzeba przy tym jednak pamiętać, że pobyt w domu seniora wiąże się przede wszystkim z koniecznością wyprowadzki ze swojego miejsca zamieszkania. Co więcej, oprócz oczywistych zalet pobytu w jednym z takich ośrodków, należy pamiętać, że rządzi się on swoimi prawami, które wymagają określonych zachowań od pensjonariuszy. Określone godziny posiłków czy pobudki i zabiegów medycznych wprowadzają niezbyt surowy, ale jednak reżim, do którego trzeba się dostosować.

Wybór domu seniora.

W sytuacji, w której codzienna egzystencja z najbliższymi jest trudna, a spory nie pozwalają na tak potrzebny seniorowi spokój jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się przeprowadzka do domu seniora. Obecnie odchodzi już w przeszłość przekonanie, że tego typu ośrodki są czymś z gruntu złym i mającym znamiona przytułku. Domu seniora to wyspecjalizowane instytucje, które zapewniają komfortowe warunki i całodobową opiekę. Co istotne wyboru domu seniora można dokonać spośród bardzo wielu różnych tego typu punktów. Warto przy tym zaznaczyć, że instytucje domów opieki nad osobami starszymi występują zarówno, jako ośrodki publiczne, jak i prywatne.

Dokonując wyboru domu seniora warto kierować się takimi kryteriami, jak bliskość takiego punktu wobec najbliższych, standard opieki i co oczywiste cena pobytu. Trzeba bowiem jasno powiedzieć, że pobyt w domu seniora niezależnie od tego czy jest on prywatny czy też publiczny jest odpłatny. W przypadku ośrodków utrzymywanych ze środków publicznych koszt pobytu wynosi 70% wysokości dochodu pensjonariusza. Natomiast pobyt w prywatnym domu seniora może się wiązać z kosztami rzędu kilku tysięcy złotych.

Decydując o wyborze domu seniora warto jest odwiedzić kilka takich punktów i na miejscu wypytać o wszystko zarówno personel, jak i w miarę możliwości samych pensjonariuszy. Dzięki możliwym będzie nie tylko poznanie przyszłych kolegów pensjonariuszy, ale również pozyskanie informacji z najbardziej wiarygodnego źródła.