Prywatne domy opieki

Attractive caregiver and elderly lady, spending time together in a private clinic

Dom opieki dla seniorów często kojarzony jest wyłącznie z prowadzonymi przez pomoc społeczną domami pomocy. Trzeba jednak pamiętać, że stale powiększająca się grupa społeczna, jaką stanowią osoby po 60 roku życia zwróciła uwagę także prywatnych instytucji, które postanowiły prowadzić niepubliczne domy opieki.

Często posiadają one o wiele wyższy standard niż tradycyjne domy pomocy społecznej. Jak jednak łatwo się domyślić, z wyższym komfortem wiąże się niestety odpowiednio wyższa opłata za pobyt w ośrodku.

Różnica pomiędzy państwowymi i prywatnymi domami opieki.

Zasadniczą różnicą, która odróżnia domy pomocy dla osób starszych prowadzone przez podmioty prywatne od tych, które stanowią cześć publicznej pomocy społecznej jest przede wszystkim koszt pobytu w takim ośrodku oraz sposób i okres oczekiwania na przyjęcie.

Oczywistą sprawą jest także to, że prywatne domy opieki nad osobami starszymi posiadają zupełnie odmienną od swoich publicznych odpowiedników organizację. Instytucje będące częścią szeroko rozumianej pomocy społecznej są prowadzone przez organy administracji publicznej, które podejmują wszystkie decyzje dotyczące przyjęć oraz obsady stanowisk kierowniczych. Prywatne domy pomocy prowadzone są przez podmioty niezależne od państwa, ale wszelkie kwestie związane z odpowiednimi kwalifikacjami pracowników oraz warunkami panującymi w danym ośrodku  są określane przepisami prawa.

Jak wspomniano wyżej podstawową różnicą pomiędzy prywatnym a publicznym domem opieki jest kwestia opłat związanych z pobytem w takiej instytucji. Co do zasady bowiem, w domu pomocy społecznej koszt ponoszony przez zamieszkujących go seniorów wynosi 70 % otrzymywanej przez nich emerytury bądź renty pozostałą cześć ponoszą najbliżsi seniorów lub też, w uzasadnionych okolicznościach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Natomiast w przypadku prywatnego domu pomocy cena pobytu kształtuje się na poziomie około 2 tysięcy złotych miesięcznie, do których należy doliczyć koszty lekarstw i w całości musi zostać uiszczona przez pensjonariusza lub jego najbliższych.

Zalety prywatnego domu opieki.

Mając realną możliwość wyboru pomiędzy publicznym i prywatnym domem opieki niewątpliwie trzeba wskazać na przewagę tego drugiego.

Pomoc świadczona przez publiczne domy pomocy jest ściśle określona przez zapisy Rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Co za tym idzie dostępna w ramach tych ośrodków oferta jest nieelastyczna, częściowo ograniczona i często sprowadzona do ustawowego minimum. W przypadku prywatnych domów pomocy to, co znajduje się w ustawowych regulacjach stanowi z reguły jedynie minimum, które jest zawsze znacząco przekroczone na plus. Indywidualne podejście do każdego seniora, specjalizacja w zakresie zabiegów czy też zajęć to elementy, które nigdy nie będą dostępne w ramach publicznych domów pomocy społecznej. Senior będący pensjonariuszem w prywatnym domu pomocy jest klientem, o którego należy dbać, starając się zapewnić mu najwyższy z możliwych poziomów opieki.

Kolejną przewagą prywatnych domów pomocy dla osób starszych jest ich dostępność. Mając odpowiednie zaplecze finansowe, można praktycznie z miejsca zostać przyjętym do wybranego przez siebie ośrodka nie czekając na decyzję organu administracji publicznej.