Jak poprawnie spisać testament?

Testament

Testament jest przekazaniem woli dotyczącej tego, co ma się stać z posiadanym majątkiem po śmierci właściciela. Istnieją różne rodzaje testamentów, nie zawsze będzie to odręcznie napisany tekst, choć jest to zdecydowanie najczęściej wybierana forma.

Oprócz odręcznego (holograficznego) testamentu można jeszcze spisać testament u notariusza, bądź przekazać swoją wolę ustnie. Trzeba jednak spełnić określone warunki, by każdy z testamentów miał niepodważalną moc prawną.

Testament odręczny

Aby testament spisany odręcznie był ważny, musi spełnić kilka wymogów. Po pierwsze w całości musi być spisany przez właściciela spadku oraz opatrzony jego podpisem, najlepiej wraz z datą. Testament spisany przez osobę trzecią i jedynie podpisany przez właściciela majątku nie będzie ważny. To samo dotyczy spisania swojej woli w formie cyfrowej, nawet jeśli się taki dokument zostanie wydrukowany i podpisany.
Dopuszcza się, by testament odręczny został podpisany samym nazwiskiem, choć podanie pełnego imienia i nazwiska bez wątpienia będzie lepszym wyborem. Problem pojawia się przy testamentach w formie listu, gdy właściciel majątku podpisuje się samym imieniem czy poprzez określenie stopnia pokrewieństwa z adresatem listu (np. Tata, Mama, Babcia). Taki testament ktoś może spróbować podważyć.
Testament notarialny
Testament można także sporządzić u notariusza. Nie jest to konieczne, jednak takie rozwiązanie ma wiele zalet. Między innymi o wiele trudniej jest podważyć treść testamentu, ponieważ notariusz może poświadczyć o poczytalności właściciela majątku w momencie jego spisywania. Oprócz tego dokument ten jest przechowywany w kancelarii notarialnej, więc istnieje małe prawdopodobieństwo, że zaginie czy zostanie zniszczony. To zdecydowanie najbezpieczniejszy sposób na zachowanie swojej ostatniej woli.

Testament ustny i allograficzny

Oprócz tego możliwe jest jeszcze przekazanie swojej woli w formie ustnej, jednak jedynie w określonych okolicznościach. W jednym z dopuszczalnych przypadków musi istnieć ryzyko nagłej śmierci, a świadków musi być co najmniej trzech. W drugim przypadku należy podać swoją wolę w obecności urzędnika oraz dwóch świadków, a następnie podpisać sporządzony przez urzędnika dokument.

Co można zawrzeć w testamencie?

W testamencie wystarczy jedynie wskazać spadkobierców majątku, jeśli nie ma się żadnych określonych wymagań dotyczących spadku. Wówczas spadek jest dzielony na równe części pomiędzy wskazane osoby według dziedziczenia ustawowego określonego w kodeksie cywilnym. Spadkobiercą może być dowolny podmiot prawny, czyli zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (stowarzyszenie, fundacja itd.).
W testamencie można także zaznaczyć, jeśli pragnie się, aby majątek został podzielony w innych proporcjach (np. osoba A ma dostać 1/3 spadku, a osoba B – 2/3 spadku). Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby w testamencie spisać listę konkretnych przedmiotów, które mają trafić do takiej, a nie innej osoby, jednak nie jest to konieczne. W takim przypadku jednak najlepszym rozwiązaniem będzie spisanie testamentu notarialnego wraz z zapisem windykacyjnym.