Testament u notariusza – ile kosztuje?

Testament u notariusza

Testament to nie jest dokument popularny w naszym społeczeństwie. Wśród osób powyżej 50 r.ż. sporządza go niewiele powyżej 10%. Wielu respondentów stwierdza, że nie ma nic na tyle cennego, żeby go spisywać.

To cały czas dominujące wśród Polaków przekonanie, że testamenty są dla zamożnych, chorych i sędziwych. Tymczasem testament to nie musi być akt ostatniej woli, ale forma zabezpieczenia swojego majątku i swoich bliskich. Jakie są formy testamentu i koszty z nimi związane?

Testament – jak wykonać?

Niemal żaden Polak w testamencie nie uwzględnia instytucji, typu fundacja czy szpital. Testamenty dotyczą głównie rodziny, sporadycznie przyjaciół. Jak testament by nie brzmiał, może się okazać, że ktoś zechce go obalić, dlatego ważne jest, aby nie zawierał błędów, przez które będzie można go podważyć. Zgodnie w polskim prawem, dopuszcza się różne rodzaje testamentu. Może to być dokument spisany własnoręcznie, ale dopuszcza się też testament ustny, który ma taką moc, że może uchylić wcześniej sporządzony testament pisemny.

Testament może być jednak sporządzony w takiej formie tylko w szczególnych okolicznościach obawy o swoje życie i w obliczu kilku świadków. Do takich zalicza się testament wojskowy czy testament podróżny, który dotyczy podróżujących polskim statkiem morskim lub powietrznym i sporządzany jest przez kapitana albo jego zastępcę w obecności wspomnianych świadków. Można również stworzyć testament allograficzny – podyktowany urzędnikowi w obecności świadków, ale najpopularniejszą jak dotąd formą, na jaką się decydujemy, jest testament notarialny. Czym się różni i ile kosztuje?

Testament notarialny gwarancją spokoju

Testament w odróżnieniu od wyżej wymienionych nie jest już dokumentem prywatnym, ale ma moc urzędową. Dzięki temu w oczach sądu testament jest stawiany na pierwszym miejscu w razie jakichkolwiek sporów. Sporządzając testament w tej formie, możemy mieć pewność, że powstanie on zgodnie z przepisami prawnymi, które zawarte są w Kodeksie Cywilnym. Art.950 tegoż kodeksu mówi o tym, że testament musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. Natomiast więcej szczegółów na temat przepisów prawnych zawiera ustawa Prawo o notariacie z 1991 roku. Testament notarialny jest dokumentem sformalizowanym i niełatwym do zrozumienia dla osoby, która nie posiada prawniczej wiedzy.

Idąc do notariusza, musimy tylko wiedzieć, jaka jest nasza decyzja co do podziału majątku, a formalnymi sprawami zajmie się notariusz. Notariusz bardzo szczegółowo zawrze w testamencie naszą wolę. Ważną zaletą tej formy testamentu jest niewielka możliwość podważenia go z uwagi na fakt niepoczytalności spadkodawcy. Notariusz bowiem ma obowiązek odmowy sporządzenia testamentu, jeśli ma wątpliwości co do stanu psychicznego osoby, która się do niego zgłasza. Co więcej, notariusz jest zobligowany do przechowywania oryginału testamentu, co uniemożliwia sfałszowanie lub zniszczenie dokumentu przez osoby trzecie po śmierci spadkodawcy.

Ile kosztuje testament notarialny?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 28 czerwca 2004 r. maksymalna taksa notarialna przy sporządzaniu testamentu wynosi:

  • 50 zł za sporządzenie zwykłego testamentu;
  • 150 zł za testament zawierający zapis o pozbawieniu uprawnionego prawa do zachowku;
  • 200 zł przy testamencie zawierającym zapis windykacyjny;
  • 30 zł za odwołanie testamentu.

Do tych stawek należy doliczyć VAT w wysokości 23%. Każdy odpis tego dokumentu to 6 zł za każdą rozpoczęcia stronę plus VAT.