Pomoc dla samotnego seniora

The light in young woman hands in cupped shape. Concepts of sharing, giving, offering, taking care, protection

Warto przy tym pamiętać, że seniorzy, którzy cierpią z powodu samotności mogą skorzystać  z wielu form wsparcia. Dzięki temu zniknie poczucie opuszczenia, a codzienne obowiązki staną się mniej obciążające.

Samotność często bywa smutną częścią życia wielu seniorów. Jest to problem, który może powodować wiele dokuczliwych skutków. Nie chodzi bowiem tylko o brak drugiej osoby do towarzystwa, ale także o prozaiczne codzienne czynności, które przy czyjeś pomocy stawałaby się łatwiejsze.

Usługi opiekuńcze dla samotnego seniora.

W sytuacji, w której senior nie może liczyć na pomoc swojej najbliższej rodziny w codziennych obowiązkach, może zwrócić się do właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o przyznanie usług opiekuńczych. Mają one za cel wsparcie samotnych osób w podeszłym wieku, które mają problem z wykonywaniem podstawowych czynności i codziennych obowiązków. W tym zakresie znajdują takie kwestie, jak zapewnienie higieny, wspomaganie w kontaktach z otoczeniem czy też wykonywanie zasadniczych pielęgnacji wskazanych przez lekarza. Co za tym idzie można liczyć w ramach usług opiekuńczych na karmienie, mycie, wykonywanie zakupów, a nawet posprzątanie domu.

Usługi opiekuńcze są wykonywane w ramach częściowej odpłatności. Wysokość kosztów jest zróżnicowana i zależy przede wszystkim od miejsca zamieszkania, częstotliwości wykonywania usług  oraz ich charakteru. Warto przy tym pamiętać, że zarówno osoba, która uzyskała prawo do wsparcia, jak i członkowie jej rodziny mają prawo do złożenia wniosku o częściowe lub zupełne zwolnienie z kosztów. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej, w którym składany jest wniosek o przyznanie usług opiekuńczych.

Chcąc uzyskać świadczenie w postaci usług opiekuńczych należy zgłosić się osobiście do właściwego dla naszego miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. Prośbę o taką pomoc można zgłosić także telefonicznie lub tradycyjnie drogą pocztową. Dokumentem, który jest niezbędny do tego by w ogóle móc starać się o usługi opiekuńcze jest zaświadczenie lekarskie, które potwierdza, że stan zdrowia wnioskodawcy wymaga wsparcia.

Dom Pomocy Społecznej dla samotnego seniora

Samotność obok pogorszenia kondycji psychicznej bardzo często negatywnie wpływa na sytuację finansową seniora. Co za tym idzie konieczna pomoc często wykracza poza wsparcie w codziennych obowiązkach. W takich sytuacjach rozsądnym rozwiązaniem wydaje się Dom Pomocy Społecznej. Głównym zadaniem tych instytucji jest dostarczanie usług zapewniających świadczenia bytowe, opiekuńcze oraz edukacyjne.

Trzeba tutaj jasno wskazać, że Domy Pomocy Społecznej zostały podzielone na kilka kategorii, które mają odpowiadać potrzebom pensjonariuszy. Tym samym obok ośrodków dla osób chorych oraz niepełnosprawnych istnieją także domy dla osób starszych.

Podobnie, jak w przypadku usług opiekuńczych, skierowanie do domu opieki społecznej można uzyskać po złożeniu we właściwym ośrodku pomocy społecznej wniosku, do którego załączony będzie dokument potwierdzający wysokość osiąganego dochodu. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że choć zgodnie z przepisami prawa skierowanie do Domu Pomocy Społecznej powinno dotyczyć najbliższej jednostki względem miejsca zamieszkania danej osoby, to często bywa tak, że wskazany ośrodek będzie znajdował się dalej, ale okres oczekiwania na przyjęcie będzie krótszy.

Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej nie mogą przekroczyć 70% dochodu podopiecznego.