Pracujący emeryt – mus czy przywilej?

Pracujący emeryt
Pracujący emeryt

Wysokość przyznanej ci emerytury pozostawia wiele do życzenia? Sprawdź kiedy możesz dorobić do wypłacanego świadczenia bez ryzyka utraty emerytury.

Pracujący emeryt

Emerytura to oczywiście nic innego, jak tylko rodzaj świadczenia, które – z założenia – ma zapewnić osobom starszym stabilność finansową. W teorii emerytura chroni więc seniorów przed koniecznością wykonywania pracy aż do końca swojego życia i tym samym zapobiega sytuacji, w której osoba schorowana i słaba naraża własne zdrowie kosztem pozyskania jakichkolwiek środków finansowych. Niestety, jak pokazuje to praktyka polskiemu systemowi emerytalnemu daleko do doskonałości. Tym samym zdecydowana większość osób przechodzących na emeryturę stoi przed koniecznością znacznego obniżenia poziomu życia, czego bezpośrednią przyczyną jest bardzo niska kwota przyznawanego świadczenia. Nic zatem dziwnego, że spora część emerytów poważnie rozważa ponowne podjęcie aktywności zawodowej, by w ten sposób dorobić do emerytury. Czy to aby na pewno dobry pomysł? Na jakie regulacje prawne musi zwracać uwagę pracujący emeryt i czy powrót do pracy nie będzie równoznaczny z odebraniem świadczenia?

Aktywność zawodowa na emeryturze

W Polsce wiek emerytalny wynosi 65 lat dla mężczyzn oraz 60 lat dla kobiet. W praktyce oznacza to więc, że po osiągnięciu wspomnianego wieku pracownik może przejść już na zasłużoną emeryturę. Niestety, jak powszechnie wiadomo wysokość wspomnianej emerytury często jest po prostu niezadowalająca. Czy zatem warto zdecydować się na powrót do pracy? Warto, niemniej jednak zanim zadeklarujemy pracodawcy chęć kontynuacji współpracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, w pierwszej kolejności poważnie zastanówmy się czy taka decyzja nie przyczyni się do pogorszenia stanu zdrowia. Jeśli dojdziesz do wniosku, że wykonywany zawód może wpłynąć na twoją kondycję, to najlepszym rozwiązaniem będzie rezygnacja z aktywności zawodowej. Oczywiście czasem nie pozwala na to wysokość emerytury. W takiej sytuacji poleca się poszukać innej, zdecydowanie lżejszej pracy. Warto dodać, iż obecnie spora ilość pracodawców dopuszcza możliwość pracy zdalnej, a więc wykonywanej z własnego domu.

Regulacje prawne dotyczące pracy emerytów

Jeśli obawiasz się, że wraz z uzyskaniem wieku emerytalnego pracodawca zmuszony będzie automatycznie cię zwolnić, to możesz odetchnąć z ulgą. W praktyce możesz bowiem z powodzeniem kontynuować pracę, niemniej jednak wówczas… nie będziesz mógł pobierać emerytury. Jak zatem dorobić do emerytury? Otóż wystarczy, że w chwili nabycia prawa do emerytury rozwiążesz stosunek pracy, a następnie zgłosisz się do ZUS-u ze świadectwem pracy. Co więcej, możesz ponownie podjąć zatrudnienie u tego samego pracodawcy. Należy jednak tego dokonać nie wcześniej, niż w dniu od którego zostało przyznane świadczenie.

Ile można dorobić?

Jeśli osiągnąłeś powszechny wiek emerytalny to możesz dorobić dowolną sumę pieniędzy. Limity obowiązują natomiast tych z nas, którzy nie osiągnęli pułapu wiekowego i pobierają przy tym emeryturę pomostową. W ich przypadku wspomniany limit obliczony zostaje na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia ustalonego przez GUS. Do zmniejszenia kwoty emerytury/renty dochodzi po przekroczeniu o co najmniej 70%. przeciętnego wynagrodzenia. Świadczenie może również ulec zawieszeniu. Dzieje się tak w momencie, w którym zarobiłeś kwotę powyżej 130% przeciętnego wynagrodzenia.