Gdzie zgłosić znęcanie fizyczne?

znęcanie fizyczne gdzie zgłosić
znęcanie fizyczne gdzie zgłosić

W dzisiejszym społeczeństwie często spotykamy się z nagannymi zjawiskami, jakimi są znęcanie fizyczne oraz inne formy przemocy w stosunku do członków rodziny. Szczególnym przejawem okrucieństwa jest znęcanie się nad dziećmi lub osobami starszymi. Osoba starsza często nie wie do kogo zwrócić się o pomoc. Najważniejsze jest to, aby pamiętać, że senior nie jest sam, może i powinien skorzystać z pomocy.

Pomimo rozwoju społecznego, przemoc wobec starszych jest poważnym problemem. W wielu rodzinach, często dobrze wykształconych, dochodzi do niepokojących zdarzeń, które mogą nosić znamiona znęcania się. Pod tym pojęciem może być pobicie czy uderzenie, ale to również może być agresja słowna – poniżanie czy szykany wobec danej osoby.

Formy przemocy wobec starszych:

  1. Przemoc fizyczna – pobicie, uderzenie, duszenie, wiązanie. Wszelkie czynności, które powodują obrażenia ciała, trwałe lub czasowe. Niejednokrotnie, niektórzy oprawcy stosują techniki, które nie pozostawiają śladów na ciele ofiary. W każdej z tych sytuacji przemoc fizyczna wobec starszego jest nagannym przestępstwem, które podlega karze.
  2. Przemoc psychiczna – zwykle poprzedza przemoc fizyczną, czasami może być stosowana równocześnie. Najczęściej charakteryzuje się agresją słowną — wyzwiskami, szykanami, obelgami wysuwanymi pod adresem seniora. Może przyjąć formę szantażu. Przemoc psychiczną trudno się udowadnia, ponieważ nie widzimy namacalnych śladów. Bardzo łatwo zakwestionować relację starszej osoby.
  3. Zaniedbanie i wykorzystywanie finansowe. Zaniedbanie to niezaspokajanie podstawowych potrzeb osoby starszej. Może to być działanie celowe, ale czasami wynika z braku możliwości, gdy osoba opiekująca się seniorem sama wymaga opieki lub nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków materialnych. Wykorzystywanie finansowe pojawia się wtedy, gdy opiekun przejmuje kontrolę nad majątkiem i zasobami pieniężnymi osoby starszej. Tu również możemy mówić o znęcaniu się nad seniorem i agresywnym wykorzystywaniu. Czasami to opiekun jest jednostką niesamodzielną życiowo i wykorzystuje środki starszej osoby.

Gdzie szukać pomocy?

Przemoc jest zjawiskiem negatywnym, dlatego nie można milczeć i należy to zgłosić odpowiednim instytucjom. Przede wszystkim, zgłosić zdarzenie na policji. Można to zrobić osobiście, mailowo, albo listownie. W każdym wypadku trzeba się liczyć z możliwością wezwania na świadka. Jeżeli chcemy, możemy też opisać taką sytuację anonimowo. O fizycznym znęcaniu można poinformować lekarza rodzinnego lub ośrodek pomocy społecznej. Adresy i telefony, np. do Niebieskiej Linii można znaleźć w każdej przychodni służby zdrowia, w urzędzie gminy lub w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Warto wiedzieć:

W dniu 15 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi (ang. World Elder Abuse Awareness Day). W tym dniu często organizowane są konferencje i prelekcje dotyczące bezpieczeństwa osób starszych. Można uzyskać tam wiele cennych informacji na temat jak zapobiegać i radzić sobie z przemocą wobec seniorów. Promowane są też działania konkretnych instytucji opiekuńczych.

 

Przeczytaj także, gdzie zgłosić wyłudzenie pieniędzy.