Co z tą drożyzną? – zapraszamy do wypełnienia ankiety!

Drożyzna - ankieta

Według danych GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o aż 5,4%. Co ciekawe jest to najwyższy poziom inflacji od 20 lat. Ostatnie wyższe wskazanie odnotowano bowiem w czerwcu 2001 roku, gdy inflacja wyniosła 6,2%.  

Drożyzna to słowo, które coraz częściej pojawia się w mediach i wypowiedziach polityków. Ale czy Państwo też odczuwają na co dzień wpływ inflacji na swoje codzienne wydatki? A jeśli tak, to jak sobie radzicie z drożyzną? – Chcielibyśmy poznać Państwa zdanie na te tematy. Zapraszamy więc do wypełnienia naszej anonimowej ankiety poniżej.