Kto może skorzystać z opieki długoterminowej?

opieka długoterminowa

Opieka długoterminowa (nazywana również całodobową) skierowana jest dla osób, które wymagają pieczołowitej pomocy w zwalczaniu przewlekłych chorób. Na liście osób, które kwalifikowane są do takiej formy wsparcia są osoby obłożnie chore, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania i wymagające pomocy w wykonywaniu zarówno podstawowych, jak i nieco bardziej złożonych czynności. W dużym podsumowaniu więc – całodobowa opieka to pomoc dla osób z chorobą Alzheimera, Parkinsona, demencją, ograniczeniami psychoruchowymi etc.

W celu weryfikacji przyszłych podopiecznych nierzadko stosuje się między innymi skalę Barthel’a. Ta międzynarodowa forma pomiaru służy do postawienia oceny sprawności ruchowej osoby chorej. Według niej pacjenta ocenia się pod kątem zdolności do poruszania się, spożywania posiłków, zażywania leków etc.

Za każdy z parametrów lekarz prowadzący wystawia pacjentowi “ocenę”, uznając czy ten jest zdolny, do wykonywania poszczególnych czynności. Wyniki sumuje się i porównuje zgodnie z poniższym podziałem:

  • 0-20 pkt. – stan pacjenta „bardzo ciężki”
  • 21-85 pkt. – stan pacjenta „średnio ciężki”
  • 86-100 pkt. – stan pacjenta „lekki”

Wynik poniżej 40 pkt w skali Barthel kwalifikuje pacjenta do opieki długoterminowej, w np. specjalistycznym domu opieki (takim jak sprawdzony dom opieki dla osób starszych w pobliżu Wrocławia https://magdalenka.org/lokalizacja-pod-wroclawiem/).

Kto opiekuje się pacjentami, wymagającymi opieki długoterminowej?

Aby zajmować się tak wymagającymi pacjentami, należy posiadać szereg niezbędnych – twardych i miękkich – umiejętności. Oznacza to, że pielęgniarka, która sprawuje pieczę nad pacjentem, musi wykazywać się empatią, spokojem, cierpliwością i zrozumieniem dla pojawiających się niedogodności. Wszystko to powinno być okraszone dyskrecją i ciepłem, dzięki której podopieczny zaufa swojej “opiekunce”, a także poczuje się pewnie i bezpiecznie. Oczywiście powyższe cechy i wartości powinny iść w parze z wiedzą medyczną, która pozwala np. zaaplikować odpowiednią dawkę leków.

Oczywiście nieco inaczej wygląda długoterminowa opieka, którą podejmuje się w warunkach domowych. W takich okolicznościach pielęgniarka odwiedza pacjenta minimum 4 razy w tygodniu, co w oczywisty sposób nie jest tak długotrwałym procesem, jak w przypadku podopiecznych, którzy trafiają do domów opieki (zwłaszcza z opcją długoterminową https://magdalenka.org/oferta-dlugoterminowa-calodobowa/).

Co obejmuje opieka całodobowa?

Mówiąc o opiece całodobowej mamy na myśli zespół kompleksowych usług, których zadaniem jest pomoc, leczenie i jednoczesny rozwój seniora. Oznacza to, że oprócz świadczeń pielęgnacyjnych podopieczny otrzymuje też opiekę terapeuty, możliwość uczestniczenia w zajęciach o podłożu kreatywnym, ruchowym, grupowym, indywidualnym etc. Dom opieki długoterminowej dla seniora staje się więc nowym miejscem, w którym ten otrzymuje pomoc w wykonywaniu takich czynności jak spożywanie posiłków, poruszanie się, zażywanie leków, czy codziennej higieny. Zespół terapeutów i lekarzy dba o jego dobrą kondycję psychiczną, reagując na postępujące choroby i pojawiające się nowe dolegliwości.

Starannie dobrane posiłki, możliwość rozwijania swojej pasji, uczestniczenie w nabożeństwach oraz przestrzeń do regularnych odwiedzin i spotkań z najbliższymi stwarza niejako nowe, godne, komfortowe i przede wszystkim – bezpieczne – warunki życia.