Jak uzyskać grupę inwalidzką dla emeryta?

jak uzyskać grupę inwalidzką dla emeryta
jak uzyskać grupę inwalidzką dla emeryta

O­­rzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest niezwykle przydatne, ponieważ upoważnia niepełnosprawnego do korzystania z szeregu uprawnień, ulg czy świadczeń, w tym dostępne są ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych.

O taki dokument może ubiegać się każdy emeryt, który cierpi na „naruszenie sprawności organizmu” i z tego powodu zmaga się z licznymi ograniczeniami. Wśród tych ograniczeń można wymienić niezdolność do pracy czy nawet problemy z wykonywaniem codziennych czynności. Jak uzyskać grupę inwalidzką dla emeryta i zacząć korzystać z należnej pomocy?

Gdzie i jakie dokumenty złożyć?

Aby zdobyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych, należy zgłosić się do Powiatowego (lub Miejskiego) Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności z uprzednio wypełnionym odpowiednim wnioskiem. Można pobrać go z rządowej strony internetowej instytucji lub odebrać bezpośrednio w placówce. Wniosek można także złożyć za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej.

Do wniosku koniecznie należy załączyć wszelkie aktualne dokumenty potwierdzające stan zdrowia emeryta. Do dwóch miesięcy po złożeniu wniosku powinno się otrzymać pisemne wezwanie, by stawić się na komisję w ciągu 14 dni, najczęściej jednak wezwanie otrzymuje się już po miesiącu. Na komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia należy stawić się osobiście. Jest to konieczne, by móc rzetelnie potwierdzić stan pacjenta, chyba że jego stan jest na tyle poważny, że osobiste stawienie się na komisji staje się niemożliwe lub ryzykowne. Wówczas na komisji może stawić się osoba upoważniona (przedstawiciel ustawowy). Decyzja komisji zostaje wydana w ciągu dwóch tygodni.

Grupa inwalidzka

Niepełnosprawność ustawowo określa się jako „naruszoną sprawność organizmu”. Głównie skutkuje ona obniżeniem zdolności do wykonywania pracy oraz ograniczeniem zdolności do pełnienia ról społecznych. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:

III – Lekki stopień niepełnosprawności:

Sprawność może być rekompensowana za pomocą środków technicznych lub pomocniczych (na przykład aparat słuchowy czy protezy).

II – Umiarkowany stopień niepełnosprawności:

Zdolność do pracy jest możliwa jedynie w warunkach pracy chronionej, a pełnienie ról społecznych wymaga częściowej pomocy osób trzecich.

I – Znaczny stopień niepełnosprawności:

Występuje niezdolność do pracy lub ograniczenia w wykonywaniu pracy, która staje się możliwa jedynie w warunkach pracy chronionej, a osoba niepełnosprawna wymaga stałej opieki lub pomocy osób trzecich.

Symbole niepełnosprawności

Przyczyny niepełnosprawności podzielono na dwanaście różnych grup, a każdą z nich oznaczono symbolem. W dużym uproszczeniu można mówić o:

01-U – niepełnosprawność intelektualna,
02-P – choroby psychiczne,
03-L – dysfunkcje narządu słuchu lub mowy,
04-O – wady narządu wzroku,
05-R – upośledzenie narządu ruchu,
06-E – zaburzenia epileptyczne,
07-S – choroby układu oddechowego i układu krążenia,
08-T – choroby układy pokarmowego,
09-M – choroby układu moczowo-płciowego,
10-N – choroby neurologiczne,
11-I – inne, np. endokrynologiczne,
12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może zawierać do trzech symboli, jeśli cierpi się na więcej niż jedną przyczynę niepełnosprawności.