Wczasy dla seniorów z dofinansowaniem

Wczasy dla seniorów z dofinansowaniem

Polski emeryt nie ma lekko, otrzymując średnio zasiłek w postaci połowy przeciętnego wynagrodzenia krajowego. Jak tu myśleć o wakacjach, gdy większość emerytury zjadana jest przez leki, rachunki i żywność?

Tymczasem problemy zdrowotne to zjawisko, na które seniorzy uskarżają się dość często i choćby dlatego potrzebują wypoczynku i podreperowania zdrowia z dala od szarej codzienności. Jakie możliwości mają seniorzy z niskimi emeryturami?

Wakacje seniora czy Mikołajka?

Często jako rozwiązanie dzieci seniorów wymyślają super wakacje dziadków z wnukami. Wczasy w pełni opłacone przez rodziców uradowanych perspektywą braku pociech w domu przez kilka tygodni. Dziadkowie oczywiście są różni pod względem sił witalnych, ale niekoniecznie każdy emeryt jest w stanie podołać energii roznoszącej kilkuletnie dzieci. Nie zawsze taki wyjazd to dla dziadków odpoczynek. Jakie są zatem inne możliwości dla seniorów?

Z pomocą przychodzą na pewno kwatery prywatne i hostele oferujące dużo bardziej konkurencyjne ceny za nocleg, bo nawet poniżej 50 zł za dobę. Oczywiście wiąże się to często z brakiem osobnego pokoju, wspólną łazienką i odległością od najważniejszych atrakcji danej miejscowości czy regionu. Najlepszą opcją wydają się wczasy z dofinansowaniem. Komu przysługują i gdzie szukać dofinansowania?

Wakacyjny wyjazd po zdrowie

Turnusy rehabilitacyjne to zorganizowane grupy o podobnych potrzebach zdrowotnych, które na minimum dwa tygodnie wyjeżdżają do ośrodków przygotowanych pod kątem leczniczym i rehabilitacyjnym. Przy tym należy dodać, że są to wyjazdy organizowane przez uprawnionego przez wojewodę organizatora, który musi spełnić liczne kryteria. Wczasy będą zorganizowane w urokliwe, malownicze i spokojne miejsca pozwalające na relaks i regenerację. Takie wyjazdy do sanatoriów lub specjalistycznych ośrodków wypoczynkowych dają możliwość otrzymania dofinansowania z PFRON, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kto może ubiegać się o takie dofinansowanie?

Komu przysługuje dofinansowanie z PFRON?

Niestety nie każdy emeryt może skorzystać z tej opcji. Fundusz przyznaje je tylko osobom:

  1. Posiadającym orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności
  • częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, wydane przed ukończeniem 16 r.ż. na podstawie odrębnych przepisów
  1. Spełniającym kryterium dochodowe, które za kwartał poprzedzający złożenie wniosku nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę w gospodarstwie domowym lub 65% w przypadku osoby samotnej. W przypadku przekroczenia tych kwot dofinansowanie proporcjonalnie zostanie pomniejszone.

Jak złożyć wniosek?

Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć dokumenty w postaci wniosku o dofinansowanie turnusu, skierowania na turnus od lekarza pierwszego kontaktu, kopii orzeczenia o niepełnosprawności oraz oświadczenia o wysokości dochodu w rodzinie. Do niedawna taki komplet dokumentów należało składać w jednostkach PCPR jednak od stycznia 2022 roku sprawa jest łatwiejsza, bo jest to możliwe w formie online, czyli bez wychodzenia z domu. Wszystko to dzięki nowoczesnej platformie SOW, którą oferuje PFRON.