Dofinansowanie do sanatorium dla emeryta

Dofinansowanie do sanatorium
Dofinansowanie do sanatorium

Sanatorium to dobry pomysł na podreparowanie zdrowia. Tak to już jest, że z wiekiem więcej nas boli, coś może gdzieniegdzie strzykać lub wewnętrznie niedomagać. Do sanatorium możemy pojechać na własny koszt lub z dofinansowaniem, jeśli mamy skierowanie NFZ. Jak uzyskać dofinansowanie do sanatorium? 

Staramy się o to dofinansowanie, bo po pierwsze często wysokość  świadczenia emerytalnego nie pozwala nam na samodzielne finansowanie takiego wyjazdu, a po drugie, bo coś nam się od życia przecież należy.

„A sanatorium jest jak było”

Rzeczywistość nie zachwyca. Choć świat idzie do przodu, hotele i gabinety SPA rosną niemal w oczach, to na sanatorium z dofinansowaniem czeka się w kolejce około dwóch lat. Marna to perspektywa, gdy coś nam dolega. W zdecydowanie krótszej kolejce czekamy ze skierowaniem z ZUS, bo jest to kilka tygodni. Dlaczego?

Jest to bardziej opłacalne niż długotrwałe płacenie świadczenia komuś na zwolnieniu lekarskim. Co więcej, ze skierowaniem z ZUS możemy liczyć na pełne finansowanie wyjazdu, podczas gdy skierowanie NFZ uprawnia nas tylko do części refundacji, a drugą część musimy wyłożyć z własnej kieszeni. Ile? To zależy od standardu, na jaki się decydujemy, np. pokój jednoosobowy czy że współlokatorem.

Gdzie się udać aby otrzymać skierowanie do sanatorium ?

Po skierowanie NFZ udajemy się do lekarza rodzinnego, pierwszego kontaktu lub specjalisty. Po uwzględnieniu naszego aktualnego zdrowia, historii choroby oraz wyników badań obowiązkowych dla każdej osoby ubiegającej się o sanatorium, wszystkie zebrane dane wysyłane są do wojewódzkiego oddziału NFZ, który ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Gdy tamtejszy lekarz rzeczoznawca uzna zasadność naszego wniosku, dostaniemy pisemną odpowiedź wraz ze skierowaniem, które ważne jest 18 miesięcy. W piśmie zawarte będą również informacje o miejscu, do którego zostaliśmy skierowani. Data rozpoczęcia turnusu powinna nam być przekazana nie później niż 14 dni przed wyjazdem. NFZ pokrywa cenę leczenia i zabiegów, natomiast za wyżywienie, zakwaterowanie czy dojazd musimy zapłacić sami.

Aby uzyskać skierowanie z ZUS, musimy udać się do lekarza prowadzącego i poprosić o wypełnienie wniosku. Te osoby, które w związku ze swoim schorzeniem zagrożone są długotrwałą niezdolnością do pracy, a jednocześnie ich rehabilitacja z dużym prawdopodobieństwem przywróci im zdolność do aktywności zawodowej, są uprawnione do takiego wyjazdu. Jednak ta możliwość przysługuje tylko aktywnym zawodowo emerytom, podlegającym ubezpieczeniu społecznemu więc sporej części niestety nie dotyczy. Podobnie jak w ZUS wyglądają warunki, które trzeba spełnić, starając się o sanatorium w KRUS.

Wyjazd ze skierowaniem do sanatorium

Wygląda na to, że dla pełnoprawnych emerytów jedyną opcją na poprawę swojego stanu zdrowia jest wyjazd do sanatorium ze skierowaniem z NFZ. Wiąże się to z cierpliwym oczekiwaniem w kolejce. Obecnie można monitorować czas oczekiwania, swoje miejsce w kolejce online. Na stronie NFZ istnieje przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe. W systemie mamy dostęp nie tylko do statusu swojego miejsca w kolejce, ale też miejsca i terminu pobytu, oceny lekarza i sposobu zaplanowanego leczenia.