Czym się kierować, wybierając dobry dom seniora?

Czym się kierować, wybierając dobry dom seniora?

Nie sposób opisać dylemat towarzyszący rodzinie czy samej osobie, której dotyczy temat zamieszkania w domu seniora. Obecnie takie miejsce nie musi jednak mieć nic wspólnego z „domem starców” negatywnie naznaczonym przez lata. Czym się kierować  przy wyborze, gdy już zostanie podjęta decyzja o umieszczeniu bliskiej osoby w domu seniora?

Decyzja, która wymaga czasu

Z jednej strony trudno się dziwić, że z decyzją o umieszczeniu kogoś z rodziny w domu seniora zwleka się do momentu, gdy jest się już u kresu sił fizycznych lub psychicznych. Zazwyczaj odwlekamy to, co niewygodne. Jednak ostatecznie utrudniamy ją sobie jeszcze bardziej, jeśli dopuszczamy do momentu, w którym trzeba ją podjąć w pośpiechu. Może okazać się, że w pobliskich domach seniora nie będzie miejsc i wtedy staje się przed dodatkową trudnością w postaci rozważania odległych miejsc, które utrudniają regularne odwiedziny.

Przede wszystkim taką opcję trzeba omówić z tą osobą, której będzie ona dotyczyła. Rozmowa o przyczynach, potrzebach i oczekiwaniach jest tu bardzo ważna. Wspólne analizowanie ofert pozwala obu stronom oswoić się z nową sytuacją, a seniorowi podtrzymać poczucie wpływu na tę decyzję. Na co zwrócić uwagę przeglądając oferty domów seniora?

Czego obawiamy się najbardziej?

Zawsze największy niepokój mamy o zdrowie i bezpieczeństwo osoby, która zamieszka w domu seniora, dlatego, aby się uspokoić, powinniśmy zrobić rozeznanie odnośnie kwalifikacji personelu. Zainteresować powinniśmy się również kwestią organizacji przestrzeni wokół osób starszych. W jaki sposób budynek zabezpieczony jest przed samodzielnym opuszczeniem, jakie oprzyrządowanie znajduje się w pokojach, w jakim stopniu dba się o zachowanie optymalnie możliwej niezależności przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa w poruszaniu i przemieszczaniu.

Należy pamiętać, że upadek dla osoby starszej jest znacznie bardziej niebezpieczny, niż dla osób młodszych. Tymczasem badania mówią, że dla osób po 70 r.ż. z pozoru niegroźny upadek może prowadzić do ciężkich urazów, kalectwa, a nawet śmierci. Co jeszcze powinno nas zainteresować w kontekście zdrowia? Na pewno częstotliwość i jakość posiłków, regularny kontakt z lekarzami specjalistami, fizjoterapeutami i dietetykiem, którego celem jest zapewnienie zbilansowanej dostosowanej do wieku i schorzeń diety.

Nowe życie w domu seniora

Dla wielu seniorów może okazać się, że pobyt w domu opieki będzie stanowił o wiele atrakcyjniejszą formę spędzania czasu, niż w domu przed telewizorem, gdy wszyscy domownicy zajęci są swoimi sprawami. Warto zatem zwrócić uwagę na ofertę zajęć, jaką posiada dane miejsce. Chodzi o formy terapii zajęciowej, gimnastykę, przebywanie na świeżym powietrzu. Ważne jest, by codzienne zajęcia przeciwdziałały zjawisku wykluczenia społecznego, co oznacza, że seniorzy aktywnie powinni uczestniczyć w wyjściach do kina, teatru, koncertach. Zajęcia powinny umożliwiać nawiązywanie zażyłych relacji interpersonalnych poprzez gry planszowe, wieczorki taneczne lub zajęcia integracyjne.

Krótko mówiąc, powinno być tak, jak w życiu od dzieciństwa przez wszystkie fazy rozwoju, że dba się o zaspokojenie potrzeb obszarów znaczących do odczuwania życiowej równowagi. Rozwój emocjonalny, poznawczy, ruchowy, społeczny czy kulturalny – te wszystkie aspekty powinna uwzględniać oferta dobrego domu seniora, co niestety w praktyce najczęściej dotyczy domów prywatnych.