Czym jest Fundusz Sprawiedliwości i kto może z niego skorzystać?

Fundusz Sprawiedliwości
Fundusz Sprawiedliwości

W ostatnim czasie dość intensywnie jest nagłaśniana kampania informacyjna promująca Fundusz Sprawiedliwości. Na ten cel zostały stworzone dwa spoty emitowane w telewizji. Wzmianki na temat kampanii pojawiają się też w radiu i w internecie. Zaufanie powinien budzić fakt, że kampanię promuje Ministerstwo Sprawiedliwości, wciąż jednak narasta wiele związanych z tym pytań. Czym jest Fundusz Sprawiedliwości, dlaczego powstał i jak działa?

W 2012 roku do życia został powołany Fundusz Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej. W 2017 roku przepisy dotyczące funkcjonowania przepisów zostały znowelizowane. W porównaniu z pierwotnymi założeniami zakres form pomocy nie zmienił się za bardzo po wprowadzonych zmianach. Jest za to nowość w zakresie podmiotów, które mogą tego wsparcia udzielać. Od 2017 zadania mogą je realizować również organizacje z sektora finansów publicznych.

Komu pomaga Fundusz Sprawiedliwości?

Dysponentem środków jest Ministerstwo Sprawiedliwości i to na podstawie jego polityki i regulacji działa fundusz. Wsparcie mają otrzymywać osoby pokrzywdzone i świadkowie przestępstw, a także ich rodziny. Na pomoc mogą liczyć osoby zwalniane z aresztów śledczych i zakładów karnych oraz ich bliscy.

Fundusz zapewnia, że do każdej historii podchodzi odrębnie. Osoby objęte opieką są pokrzywdzone w różny sposób. Może chodzić o przemoc fizyczną i psychiczną, kradzież, wypadek drogowy, przestępstwa na tle seksualnym. Do tego należy dodać świadków przestępstw i byłych więźniów. Ze wsparcia mogą skorzystać też osoby nieznające języka polskiego. W takim przypadku zostanie zatrudniony tłumacz.

Na jaką pomoc można liczyć?

Wsparcie Funduszu Sprawiedliwości może być na różnych płaszczyznach, w zależności od sytuacji i potrzeb. Środki pieniężne są przeznaczane na opiekę psychologiczną, medyczną, rehabilitacyjną, materialną i prawną. W praktyce działania mogą dotyczyć m.in. terapii dla dzieci będących świadkiem przemocy domowej, opieki prawniczej osobom, które padły ofiarą lichwy, czy zakwaterowania lub kursów zawodowych dla byłych więźniów.

Co zrobić, aby uzyskać pomoc?

Pomoc, jakiej udziela Fundusz Sprawiedliwości, za każdym razem będzie wyglądać inaczej. Wszystko zależy od tego, kto i z jakim problemem się zgłasza. Ważne jest, że chociaż poszkodowani i świadkowie mają prawo do wsparcia, nie przysługuje im ono odgórnie i automatycznie. Oznacza to, że trzeba wypełnić określone dokumenty, a następnie wysłać zgłoszenie do Funduszu. Skontaktować można się przez stronę internetową, maila lub wysłać dokumenty bezpośrednio do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ośrodki pomocy pokrzywdzonym znajdują się w coraz większej liczbie miast. Aktualną listę placówek można znaleźć na stronie: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/ Tak samo na stronie Funduszu Sprawiedliwości są ogłaszane konkursy, w toku których są wybierane osoby, które mają otrzymać pomoc i środki. Samo złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z tym, że ktoś się zakwalifikuje.