Sanatoria ponownie otwierają się dla kuracjuszy

Sanatoria po koronawirusie

Aktualizacja 11.03.2021

Od 11 marca ponownie zostały otwarte sanatoria dla pacjentów. 
W marcu 2021 ponownie otwarte zostały sanatoria oferujące leczenie uzdrowiskowe i rehabilitację.
Ruszyły turnusy finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia – leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacja uzdrowiskowa.
Obiekty uzdrowiskowe były zamknięte od 24 października 2020, kiedy to zostały zawieszone turnusy w ramach skierowań NFZ i ZUS ze względu na pandemię.


Od 15 czerwca 2020 polskie uzdrowiska i sanatoria wznawiają działalność i otwierają się dla kuracjuszy. Po 3 miesiącach przerwy spowodowanej epidemią wirusa SARS-CoV-2, leczenie uzdrowiskowe będzie ponownie dostępne, ale pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu na koronawirusa.  Na szczęście to NFZ zapłaci za nasze badanie.

Kto może teraz pojechać do sanatorium?

Osoby, które przerwały leczenie uzdrowiskowe po 15 marca 2020, które trwało poniżej 15 dni, będą mogły kontynuować je na podstawie dotychczasowego skierowania, na takich samych zasadach, jak poprzednio, z uwzględnieniem dni już spędzonych w sanatorium. Uzdrowisko skontaktuje się z takimi osobami i uzgodni termin, od którego będzie można wznowić leczenie. Termin ten nie może być późniejszy niż 30 września br.

Osoby, które miały zaplanowany wyjazd do sanatorium w okresie między 14 marca a 14 czerwca 2020, a ich turnus nie doszedł do skutku, będą mogły skorzystać z leczenia teraz. Jeżeli nie zwróciliśmy jeszcze skierowania do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ, to należy to teraz zrobić.  Wówczas odpowiedni oddział wojewódzki NFZ skontaktuje się z nami i przekaże informację o nowym terminie pobytu w sanatorium, a także wskaże, jak i gdzie wykonać test na koronawirusa, którego negatywny wynik jest warunkiem udania się na leczenie.

Osoby, które miały wyznaczony termin na leczenie uzdrowiskowe na drugą połowę czerwca lub później, powinny czekać na pisemną informację z NFZ o tym, gdzie i kiedy mogą wykonać test na obecność koronawirusa.

Obowiązkowy test na koronawirusa

Warunkiem rozpoczęcia leczenia w sanatorium jest obecnie negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Taki test można wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w punktach pobrań zwanych drive-thru. Testy sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Pamiętajmy jednak, że Fundusz wcześniej przyśle nam pisemną informację o miejscu i dacie wykonania testu. Badanie można wykonać w innym, wybranym przez siebie punkcie, a wykaz miejsc, gdzie można wykonać test znajdziemy na stronach oddziałów wojewódzkich NFZ. Można również zadzwonić na Telefoniczną Informację Pacjenta pod numer tel. 800 190 590 (* połączenie bezpłatne). Wynik testu na koronawirusa otrzymuje uzdrowisko, do którego dostaliśmy skierowanie. Następnie informację o wyniku przekazuje telefonicznie pacjentowi i w przypadku negatywnego wyniku testu, potwierdza termin rozpoczęcia naszego turnusu.

Niestety dodatni wynik testu na koronawirusa oznacza, że dana osoba nie może wyjechać na leczenie uzdrowiskowe, ponieważ sanatorium nie może przyjąć osoby z potwierdzoną obecnością SARS-CoV-2.

System obowiązkowych i bezpłatnych testów na koronawirusa obejmuje tylko pacjentów posiadających skierowanie z NFZ.  Osoby, które wybierają się do sanatorium prywatnie, na pobyt płatny (bez refundacji z NFZ) muszą na własną rękę skontaktować się z placówką, do której się udają i sprawdzić, czy wymaga ona przedstawienia wyniku badania na koronawirusa. Jeśli tak, to test musimy zrobić na własny koszt. Cena takiego testu obecnie wynosi około 400 zł.

Nowe zasady bezpieczeństwa w sanatoriach

Obecnie nie ma żadnych odgórnych wytycznych dla uzdrowisk i każde sanatorium przygotowuje swój własny regulamin utrzymania reżimu sanitarnego. Niektóre placówki decydują się na wykonywanie testów w kierunku koronawirusa swojemu personelowi, inne – mierzą codziennie temperaturę. Najczęściej spotykane obostrzenia to konieczność noszenia maseczek w pomieszczeniach wspólnych, ograniczenie ilości osób kwaterowanych w pokoju do maksymalnie 4, zwiększony dystans podczas posiłków w stołówkach, wyznaczanie ścisłych godzin zabiegów, których pacjenci muszą bezwzględnie przestrzegać. Oczywiście pomieszczenia wspólne są często wietrzone i myte, powierzchnie typu klamki czy poręcze, są dodatkowo dezynfekowane. Na korytarzach dostępne są płyny do dezynfekcji rąk. Personel uzdrowiska jest wyposażony w środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe). Aby umożliwić pacjentom przyjeżdżającym do sanatorium zachowanie dystansu społecznego i uniknąć kolejek przy zameldowaniu, niektóre ośrodki stosują przyjazdy na określone godzinne strefy czasowe.